خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: مواد شیمیایی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

سنگ آهک

موضوعات : Chemicals


در طبیعت کلسیم عمدتا به صورت سنگ آهک میباشد که طبق واکنش زیر در کوره تبدیل به اکسید کلسیم (cao)caco3+cao+co2 می شود آهک یا آهک