خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران : آرشیو مطالب

تير-ماه 1393

مطالب نظرات مشاهده امتیاز تاریخ عملیات
Farsi رونمایی آیین نامه بهداشت ایمنی و محیط زیست 0 2526 0 سه شنبه 31 تير ماه 1393   
Farsi فراخوان ششمین جشنوراه علمی بهداشت محیط 0 4257 0 شنبه 21 تير ماه 1393   
Farsi گیاه پاپیروس کلید حفظ منابع آب 0 2089 0 شنبه 21 تير ماه 1393   
Farsi واشنگتن پست و علت کمبود آب ایران 0 2423 0 شنبه 21 تير ماه 1393   
Farsi ایجاد بورس بازیافت و پسماند 0 2778 0 جمعه 6 تير ماه 1393   
Farsi رکورد هوای سالم در تهران 0 2514 0 جمعه 6 تير ماه 1393   
Farsi تبدیل پسماند گیاهی به نانولوله با خواص درمانی 0 1942 0 جمعه 6 تير ماه 1393   
Farsi ساخت اولین دستگاه صنعتی بازیافت زباله 0 2790 0 جمعه 6 تير ماه 1393   
Farsi ممنوعیت استفاده ساک پلاستیکی در فرانسه 0 2510 0 جمعه 6 تير ماه 1393