خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران : آرشیو مطالب

مرداد-ماه 1390

مطالب نظرات مشاهده امتیاز تاریخ عملیات
Farsi افتتاح خبرنامه پیامکی سایت 1 2796 0.81 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi آماده شدن تولبار سایت 1 2271 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi طرح جامع کاهش آلودگي هوا در ظرف 5 سال 0 2102 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi ايران در ردیف 6 کشور با بيشترين گرما 0 1837 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi هيچ طرح سد سازي و آب بر در حوزه درياچه اروميه 0 3432 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi مصوبه شورای شهر تهران برای کاهش آلودگی صوتی 0 1554 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi آلودگی هوا و کی بود، کی بود من نبودم 0 2500 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi میزان ریزگردها در قم 16برابر حد مجاز 0 2609 1 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1390   
Farsi آسپرين و جوش شيرين درنان‌ 0 2638 1 سه شنبه 25 مرداد ماه 1390   
Farsi گوگل پلاس 1 3162 1 سه شنبه 25 مرداد ماه 1390   
Farsi چهاردهمين همايش ملی بهداشت محيط - یزد 0 10733 1 چهارشنبه 19 مرداد ماه 1390   
Farsi اطفاء حریق منابع طبیعی كرمانشاه سوختن جنگل 1 4300 0.75 يكشنبه 16 مرداد ماه 1390   
Farsi سالگرد بمباران اتمی هيروشيما 1 3108 0.66 يكشنبه 16 مرداد ماه 1390   
Farsi پایان تولید پراید 0 2532 1 شنبه 15 مرداد ماه 1390   
Farsi بی نظمی رانندگی تهراني ها و نظم بزرگراهها 0 2315 1 شنبه 15 مرداد ماه 1390   
Farsi استانداردهاي آلودگي در صنايع تدوين شد 0 2744 0.66 سه شنبه 11 مرداد ماه 1390   
Farsi ميانگين بارندگي امسال 180 ميلي متر 0 2207 0.6 سه شنبه 11 مرداد ماه 1390   
Farsi آلودگي هوا دربرخي ايستگاه‌هاي مترو 0 2171 1 دوشنبه 10 مرداد ماه 1390   
Farsi نظارت 5 هزار بازرس بر اماكن عرضه مواد غذايي 0 1341 1 دوشنبه 10 مرداد ماه 1390