عدم كوتاهي وزارت بهداشت در قبال آلودگي هوا

موضوعات : Air-Pollution
تهران-رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: اتهام كوتاهي وزارت بهداشت در قبال آلودگي كلانشهرها به ويژه شهر تهران به هيچ وجه مستند نيست و صحت ندارد.به گزارش روز چهارشنبه وزارت بهداشت ودرمان،'كاظم ندافي' افزود: اظهارات برخي از افراد و مسولان درخصوص كوتاهي كردن وزارت بهداشت در مواجهه با آلودگي هواي كلانشهرها و به ويژه شهر تهران ناشي از انگيزه‌هاي غيرعلمي و غيرحرفه‌اي بوده است.

وي گفت: پاسخ به آنان ما را از انجام وظايف خطير قانوني خود كه همانا توجه به سلامت مردم و جامعه است دور نگه مي‌دارد اما در عين حال براي روشن شدن اذهان عمومي لازم است مواردي را تذكر داد.به گزارش روز چهارشنبه وزارت بهداشت و درمان،'كاظم ندافي' افزود: اظهارات برخي از افراد و مسولان درخصوص كوتاهي كردن وزارت بهداشت در مواجهه با آلودگي هواي كلانشهرها و به ويژه شهر تهران ناشي از انگيزه‌هاي غير علمي و غير حرفه‌اي بوده است.
وي گفت: پاسخ به آنان ما را از انجام وظايف خطير قانوني خود كه همانا توجه به سلامت مردم و جامعه است دور نگه مي‌دارد اما در عين حال براي روشن شدن اذهان عمومي لازم است مواردي را تذكر داد.
وي در پاسخ به برخي از ادعاهاي مطرح شده اخير گفت: وزارت بهداشت در كميته اضطراري آلودگي هوا حضوري فعال داشته و به تازگي هم خواستار تشكيل جلسه اين كميته شده است. ما ديدگاه‌هاي خود را به طور مشروح در اين كميته مطرح مي‌كنيم و جالب اينست كه در اين كميته همواره نماينده همه سازمان‌هاي ذيربط نيز حضور داشته است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، وزارت بهداشت در حضور نمايندگان مجلس، مجمع نمايندگان استان تهران، اعضاي كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، كشاورزي، آب و منابع طبيعي و انرژي مجلس و كميسيون تخصصي امور زيربنايي دولت بارها در اين خصوص گزارش ارائه كرده است.
وي از حضور فعال وزارت بهداشت در تمامي جلسات و مجامع قانونگذار و اجرايي آلودگي هوا خبر داد و گفت: اين كه گفته شود وزارت بهداشت آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا را اعلام نكرده است نيز صحت ندارد و وزارت بهداشت آمار منتسب به آلودگي هوا را به مراجع ذيربط اعلام كرده است.
وي افزود: در استاندارد ملي وظايف همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي اجرايي در مواجهه با شرايط تشديد آلاينده‌هاي هوا مشخص شده و نيازي به ارائه آمار مرگ و مير نيست تا اين كه سازمان‌ها براساس آن وظايف خود را انجام دهند.
ندافي تاكيد كرد:سازمان‌ها موظفند استاندارد ملي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و هر وقت آلاينده‌ها افزايش يافت شيوه نامه و آيين‌نامه‌هاي موجود را اجرا كنند.
رييس مركز سلامت محيط و كار گفت: ضمن اين كه هرساله مطالعات اپيدميولوژيك توسط وزارت بهداشت دراين خصوص انجام شده و آمار آن به مراجع ذيصلاح ارائه مي‌شود.
ندافي درخصوص برنامه جامع كاهش آلودگي هوا نيز بيان داشت: وزارت بهداشت با ارسال نامه‌هايي، از مقامات كشوري درخواست توجه بيشتر به آلودگي هواي كلانشهرها را كرده است.
وي ادامه داد: با توجه به گزارش ارايه شده وزارت بهداشت به كميسيون كشاورزي مجلس در اين زمينه روز گذشته مقرر شد هياتي 9 نفره كه دو نفر نماينده مجلس، يك نفر از مركز تحقيقات مجلس، نماينده سازمان محيط زيست و نماينده شهرداري تهران عضو آن هستند، به مسأله طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ كشور بپردازند.
ندافي خدمات ويژه اورژانس كشور در شرايط آلودگي هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمار خدمات اورژانس تهران و كشور نيز به طور روزانه و به تفكيك موارد آن، مشخص و در دسترس است. بنابراين در هيچ موردي نمي‌توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را درخصوص آلودگي هواي تهران و ساير كلانشهرهاي كشور متهم كرد.
منبع:ایرنا


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی