سه شنبه، 8 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9295

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
9973
Product9293

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
7630
Product9292

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
6306
Product7083

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
281845
Product118

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
18300
Product83

قیمت : 500000 ریال
افزودن به سبد خرید
60964