جمعه، 4 اسفند ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9297

قیمت : 50000 ریال
افزودن به سبد خرید
612
Product9278

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1122
Product9277

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
975
Product9276

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
968
Product9275

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
18659
Product9274

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1560
Product9273

قیمت : 50000 ریال
افزودن به سبد خرید
11408
Product9272

قیمت : 50000 ریال
افزودن به سبد خرید
1198
Product141

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
3240