يكشنبه، 24 آذر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product75

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4768
Product71

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3727
Product70

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5309
Product69

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
12885
Product68

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7162
Product67

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7080
Product66

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
10581
Product65

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5054
Product64

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7870
Product63

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
13365
Product62

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6007
Product60

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
18775