سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9306

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2797
Product9305

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5578
Product9304

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5512
Product9302

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7868
Product9298

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7672
Product9279

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6221
Product7082

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9719
Product176

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1722
Product175

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8622
Product174

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5051
Product173

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4654
Product172

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3984
Product140

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8877
Product139

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6549
Product138

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7253
Product137

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5622
Product136

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4096
Product135

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3617
Product133

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4682
Product110

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4261
Product109

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4273
Product108

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3700
Product107

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3564
Product106

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2399
Product96

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4462
Product88

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3756
Product84

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7401
Product82

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6420
Product81

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5926
Product80

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8997
Product79

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4862
Product77

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
11672