يكشنبه، 29 دي ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9306

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2994
Product9305

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5780
Product9304

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5726
Product9302

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8192
Product9298

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7840
Product9279

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6328
Product7082

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9829
Product176

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1760
Product175

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8700
Product174

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5115
Product173

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4719
Product172

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4039
Product140

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8948
Product139

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6650
Product138

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7302
Product137

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5692
Product136

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4128
Product135

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3672
Product133

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4726
Product110

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4295
Product109

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4322
Product108

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3757
Product107

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3596
Product106

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2433
Product96

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4492
Product88

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3783
Product84

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7465
Product82

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6474
Product81

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5992
Product80

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9108
Product79

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4912
Product77

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
11781