پنجشنبه، 30 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9306

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1282
Product9305

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4011
Product9304

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3843
Product9302

قیمت : 650000 ریال
افزودن به سبد خرید
5837
Product9298

قیمت : 300000 ریال
افزودن به سبد خرید
6204
Product9279

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5384
Product7082

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8813
Product176

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1399
Product175

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7930
Product174

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4455
Product173

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4056
Product172

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3626
Product140

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
8316
Product139

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
5721
Product138

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
6729
Product137

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
5046
Product136

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3841
Product135

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3134
Product133

قیمت : 155000 ریال
افزودن به سبد خرید
4270
Product110

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3768
Product109

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3884
Product108

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3253
Product107

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3301
Product106

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
2214
Product96

قیمت : 300000 ریال
افزودن به سبد خرید
4249
Product88

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
3512
Product84

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
6931
Product82

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
5743
Product81

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
5374
Product80

قیمت : 300000 ریال
افزودن به سبد خرید
8036
Product79

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
4583
Product77

قیمت : 150000 ریال
افزودن به سبد خرید
10748