شنبه، 23 آذر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9306

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2860
Product9305

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5641
Product9304

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5592
Product9302

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7961
Product9298

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7740
Product9279

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6248
Product7082

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9768
Product176

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1736
Product175

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8656
Product174

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5074
Product173

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4678
Product172

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4002
Product140

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8902
Product139

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6590
Product138

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7271
Product137

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5645
Product136

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4103
Product135

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3632
Product133

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4695
Product110

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4274
Product109

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4287
Product108

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3717
Product107

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3569
Product106

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2405
Product96

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4474
Product88

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3768
Product84

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7417
Product82

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6443
Product81

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5967
Product80

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9048
Product79

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4883
Product77

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
11719