سه شنبه، 8 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
809
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
453
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
535
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
460
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
428
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
369
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
297
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
258
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
239
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
286
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
291
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
210
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
188
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
163
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
155
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
155
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
164
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
171
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
140
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
150
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
175
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
146
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
143
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
141
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
154
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
165
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
169
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
337
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
249