پنجشنبه، 30 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
359
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
459
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
392
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
374
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
307
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
265
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
225
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
209
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
249
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
254
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
185
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
165
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
143
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
132
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
134
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
140
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
130
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
146
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
135
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
123
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
134
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
129
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
125
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
123
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
137
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
134
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
139
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
150
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
292
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
225
Product19925

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
403