پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
798
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
444
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
531
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
456
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
426
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
367
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
293
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
256
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
236
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
282
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
288
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
209
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
187
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
160
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
154
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
154
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
163
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
151
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
169
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
151
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
138
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
149
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
173
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
145
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
142
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
139
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
151
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
164
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
168
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
333
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
248