شنبه، 25 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
353
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
453
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
386
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
367
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
304
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
259
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
225
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
207
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
243
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
253
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
185
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
164
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
142
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
130
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
133
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
139
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
129
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
145
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
134
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
121
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
133
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
128
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
123
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
122
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
137
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
133
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
138
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
149
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
290
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
223
Product19925

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
401