سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه توليد فراورده هاي لبني دامنه سهند تبريز و ارائه راه حل جهت رفع مشكل آن دانلود بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه توليد فراورده هاي لبني دامنه سهند تبريز و ارائه راه حل جهت رفع ...
بازدید:649
دانلود استفاده از نانوفيلتراسيون براي تغليظ و حذف يونهاي معدني نامطلوب از پساب صنايع لبني دانلود استفاده از نانوفيلتراسيون براي تغليظ و حذف يونهاي معدني نامطلوب از پساب صنايع لبنياستفاده از ...
بازدید:614
دانلود بررسي ميزان فلزات سنگين پساب تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران و استاندارد BPT سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا دانلود بررسي ميزان فلزات سنگين پساب تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با استاندارد سازمان حفاظت محيط ...
بازدید:621
دانلود بررسي روند سيستم تصفيه خانه فاضلاب كارخانه سيمان آبيك دانلود بررسي روند سيستم تصفيه خانه فاضلاب كارخانه سيمان آبيكبررسي روند سيستم تصفيه خانه فاضلاب كارخانه ...
بازدید:642
دانلود بررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع سپتاژ دانلود بررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع سپتاژبررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع ...
بازدید:625
دانلود بررسي حذف آمونيوم موجود در پساب خروجي سيستمهاي بسته پرورش ماهي با استفاده از فرايندهاي تبادل يون و ايراستريپينگ دانلود بررسي حذف آمونيوم موجود در پساب خروجي سيستمهاي بسته پرورش ماهي با استفاده از فرايندهاي تبادل يون و ...
بازدید:607
دانلود بررسي عملكرد تصفيه خانه بيمارستان اتيه سازان همدان و امكان سنجي استفاده مجدد پساب جهت آبياري فضاي سبز بيمارستان دانلود بررسي عملكرد تصفيه خانه بيمارستان اتيه سازان همدان و امكان سنجي استفاده مجدد پساب جهت آبياري فضاي سبز ...
بازدید:614
دانلود بررسي عملكرد راكتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR) درتصفيه فالابهاي صنعتي حاوي فلزات سنگين نيكل، كروم و سرب دانلود بررسي عملكرد راكتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR) درتصفيه فالابهاي صنعتي حاوي فلزات سنگين نيكل، ...
بازدید:562
دانلود بررسي روشهاي تصفيه پسابهاي آلوده به روغن صنايع پتروشيمي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت دانلود بررسي روشهاي تصفيه پسابهاي آلوده به روغن صنايع پتروشيمي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوتبررسي روشهاي ...
بازدید:554
دانلود حذف سرب از پساب معدن سرب دونا دانلود حذف سرب از پساب معدن سرب دوناحذف سرب از پساب معدن سرب ...
بازدید:561
دانلود بررسي درجه موفقيت طرح بهينه سازي يك سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستاني دانلود بررسي درجه موفقيت طرح بهينه سازي يك سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستانيبررسي درجه موفقيت طرح بهينه سازي يك ...
بازدید:565
دانلود بررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و كربن فعال بيولوژيكي دانلود بررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و كربن فعال بيولوژيكيبررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و ...
بازدید:560
دانلود كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعي دانلود كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعيكارائي تصفيه خانه هاي ...
بازدید:557
دانلود كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي دانلود كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجيكاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب ...
بازدید:579
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload