سه شنبه، 30 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود اندازه گيري بنزو آلفاپيرن به عنون ئيدروكربور سرطان زا در هواي شهر اصفهان با استفاده از روش HPLC دانلود اندازه گيري بنزو آلفاپيرن به عنون ئيدروكربور سرطان زا در هواي شهر اصفهان با استفاده از روش HPLC اندازه ...
بازدید:561
دانلود حذف تري اتيل آمين توسط بيوفيلتراسيون از گازهاي خروجي از BOX COLD واحد ريخته گري و مقايسه اقتصادي آن با سايز روشهاي حذف دانلود حذف تري اتيل آمين توسط بيوفيلتراسيون از گازهاي خروجي از BOX COLD واحد ريخته گري و مقايسه اقتصادي آن با ...
بازدید:532
دانلود بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي به جاي سوختهاي سنگين در كاهش آلاينده هاي هوا در منابع ثابت و متحرك در جهت حفظ سلامتي محيط زيست دانلود بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي به جاي سوختهاي سنگين در كاهش آلاينده هاي هوا در منابع ثابت و متحرك در جهت ...
بازدید:529
دانلود بررسي راندمان حذف ذرات سيليس هوابرد با استفاده توام سيكلون و اسكرابر مه پاش دركارخانجات سنگ كوبي دانلود بررسي راندمان حذف ذرات سيليس هوابرد با استفاده توام سيكلون و اسكرابر مه پاش دركارخانجات سنگ كوبيبررسي ...
بازدید:520
دانلود بررسي وضعيت جمع آوري نگهداري حمل و دفع مواد زائد راديواكتيو در بيمارستانهاي مشهد دانلود بررسي وضعيت جمع آوري نگهداري حمل و دفع مواد زائد راديواكتيو در بيمارستانهاي مشهد بررسي وضعيت جمع آوري ...
بازدید:528
دانلود مديريت زوائد و مصالح ساختماني حاصل از تخريب ابنيه ناشي از زلزله در مناطق شهري دانلود مديريت زوائد و مصالح ساختماني حاصل از تخريب ابنيه ناشي از زلزله در مناطق شهريمديريت زوائد و مصالح ...
بازدید:535
دانلود بررسي ميزان‌ وضعيت جمع آوري، نگهداري و دفع پسماندهاي پزشكي در مراكز بهداشتي درماني استان بوشهر در پاييز 1384 دانلود بررسي ميزان‌ وضعيت جمع آوري، نگهداري و دفع پسماندهاي پزشكي در مراكز بهداشتي درماني استان بوشهر در ...
بازدید:524
دانلود بررسي وضعيت بازيافت شيشه در كشورهاي انگلستان و ايرلند دانلود بررسي وضعيت بازيافت شيشه در كشورهاي انگلستان و ايرلندبررسي وضعيت بازيافت شيشه در كشورهاي انگلستان و ...
بازدید:527
دانلود بررسي فرايند توليد سوخت حاصل از زباله (RDF) دانلود بررسي فرايند توليد سوخت حاصل از زباله (RDF)بررسي فرايند توليد سوخت حاصل از زباله ...
بازدید:531
دانلود بررسي تركيب فيزيكي زباله شهر سراب دانلود بررسي تركيب فيزيكي زباله شهر سراببررسي تركيب فيزيكي زباله شهر ...
بازدید:519
دانلود مخاطرات بهداشتي بيوكسين، نحوه تشكيل و ارائه و راهكارهاي عملي جهت كاهش آن در زباله سوزهاي شهري (MSW) دانلود مخاطرات بهداشتي بيوكسين، نحوه تشكيل و ارائه و راهكارهاي عملي جهت كاهش آن در زباله سوزهاي شهري ...
بازدید:535
دانلود كبوتر خانها و كود سنتي دانلود كبوتر خانها و كود سنتيكبوتر خانها و كود ...
بازدید:537
دانلود بازيافت كاغذ در بخشهاي آموزشي و اداري، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند دانلود بازيافت كاغذ در بخشهاي آموزشي و اداري، دانشگاه علوم پزشكي بيرجندبازيافت كاغذ در بخشهاي آموزشي و ...
بازدید:539
دانلود بررسي وضعيت موجود و نحوه مديريت زيست محيطي زباله‌هاي بيمارستاني دراستان يزد دانلود بررسي وضعيت موجود و نحوه مديريت زيست محيطي زباله‌هاي بيمارستاني دراستان يزدبررسي وضعيت موجود و نحوه ...
بازدید:533
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload