دوشنبه، 22 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود بررسي امكانات و قابليتهاي استفاده مجدد از فاضلاب شهري يزد دانلود بررسي امكانات و قابليتهاي استفاده مجدد از فاضلاب شهري يزدبررسي امكانات و قابليتهاي استفاده مجدد از ...
بازدید:525
دانلود بررسي تصفليه پسابهاي حاوي يون آمونيوم بوسيله جاذب طبيعي دانلود بررسي تصفليه پسابهاي حاوي يون آمونيوم بوسيله جاذب طبيعيبررسي تصفليه پسابهاي حاوي يون آمونيوم بوسيله ...
بازدید:529
دانلود ارزيابي تعيين غلظت پارامتر COD به روش ISO در مقايسه با روش استاندارد متد دانلود ارزيابي تعيين غلظت پارامتر COD به روش ISO در مقايسه با روش استاندارد متدارزيابي تعيين غلظت پارامتر COD به ...
بازدید:519
دانلود روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب دانلود روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب روشهاي نوين ...
بازدید:530
دانلود بررسي كارايي سيستمهاي تلفيقي اكسيداسيون پيشرفته همراه با بيو راكتورهاي با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب دانلود بررسي كارايي سيستمهاي تلفيقي اكسيداسيون پيشرفته همراه با بيو راكتورهاي با بستر ثابت در تصفيه ...
بازدید:522
دانلود بررسي مشكلات تصفيه خانه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و تعيين راهكارهاي ارتقاي عملكرد آن دانلود بررسي مشكلات تصفيه خانه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و تعيين راهكارهاي ارتقاي عملكرد آن بررسي مشكلات ...
بازدید:520
دانلود امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزد دانلود امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزدامكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته ...
بازدید:518
دانلود بررسي اثر افزودن خاك رس بر ميزان نيترات و اورتوفسفات در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) دانلود بررسي اثر افزودن خاك رس بر ميزان نيترات و اورتوفسفات در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) بررسي اثر افزودن ...
بازدید:521
دانلود بررسي تاثير مواد منعقد كننده در فرايند الكتروشيميايي حذف فسفر از پساب سيستم لجن فعال دانلود بررسي تاثير مواد منعقد كننده در فرايند الكتروشيميايي حذف فسفر از پساب سيستم لجن فعال بررسي تاثير مواد ...
بازدید:528
دانلود بهينه سازي فرايندي لاگونهاي هوادهي تصفيه فاضلاب خوي شرايط آب و هوايي سرد دانلود بهينه سازي فرايندي لاگونهاي هوادهي تصفيه فاضلاب خوي شرايط آب و هوايي سردبهينه سازي فرايندي لاگونهاي ...
بازدید:517
دانلود تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختماني دانلود تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختمانيتثبيت و جامدسازي لجن حاصل از ...
بازدید:525
دانلود بررسي تغييرات COD و قابليت تجريه بيولوژيكي فاضلاب سنتتيك 2 و 4 ـ دي كلروفنل با استفاده از فنتون دانلود بررسي تغييرات COD و قابليت تجريه بيولوژيكي فاضلاب سنتتيك 2 و 4 ـ دي كلروفنل با استفاده از فنتونبررسي ...
بازدید:520
دانلود گندزدايي آب و پساب و رنگ زدايي پسابهاي نساجي با استفاده از باريكه الكترون هاي پر انرژي دانلود گندزدايي آب و پساب و رنگ زدايي پسابهاي نساجي با استفاده از باريكه الكترون هاي پر انرژيگندزدايي آب و ...
بازدید:521
دانلود كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازي دانلود كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازيكابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از ...
بازدید:517
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload