سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CONOXHC دانلود بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CONOXHCبررسي تاثير ...
بازدید:576
دانلود تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال 1384 دانلود تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال 1384تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال ...
بازدید:575
دانلود آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز دانلود آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهوازآلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر ...
بازدید:575
دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي تصفيه ...
بازدید:575
دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر تهران دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر ...
بازدید:581
دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلف دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلفبررسي ميزان A_UV در ارتفاع هاي ...
بازدید:576
دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركه دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركهبررسي چگونگي پراكنش ...
بازدید:573
دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهران دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهرانكارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در ...
بازدید:579
دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و دفن بهداشتي در شهر كرد دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و ...
بازدید:568
دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازي دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازياهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت ...
بازدید:570
دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهريبررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه ...
بازدید:586
دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيل دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيلبررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد ...
بازدید:577
دانلود بررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح بازيافت زباله از مبدا در شهر ازنا دانلود بررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح بازيافت زباله از مبدا در شهر ازنابررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح ...
بازدید:580
دانلود بررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر تهران دانلود بررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر تهرانبررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار ...
بازدید:593
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload