سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85 دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85بررسي ...
بازدید:565
دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS كيفيت ...
بازدید:569
دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكيكيفيت ميكروبي آب يونيتهاي ...
بازدید:560
دانلود تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS)  و متداوال (CAS) دانلود تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS) ...
بازدید:566
دانلود راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي دانلود راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازيراه اندازي راكتور بافلدار بي ...
بازدید:562
دانلود بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيك دانلود بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيكبررسي توان ...
بازدید:566
دانلود بررسي تاثير آنتي بيوتيكهاي اكسي تتراسايكلين، تايلوزين و آموكسي سيلين بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي دانلود بررسي تاثير آنتي بيوتيكهاي اكسي تتراسايكلين، تايلوزين و آموكسي سيلين بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس ...
بازدید:581
دانلود طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي دانلود طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي ...
بازدید:564
دانلود حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول دانلود حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلولحذف بيولوژيك ...
بازدید:560
دانلود بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV) دانلود بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV) ...
بازدید:574
دانلود Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion دانلود Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion ...
بازدید:576
دانلود بررسي ميزان بازدارندگي تركيب MTBE بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي به روش Test SMA دانلود بررسي ميزان بازدارندگي تركيب MTBE بر فعاليت متان سازي ويژه بيومس بي هوازي به روش Test SMAبررسي ميزان ...
بازدید:564
دانلود بررسي كارآيي سيستم شناورسازي با هواي محلول در كاهش بار آلودگي فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز اصفهان دانلود بررسي كارآيي سيستم شناورسازي با هواي محلول در كاهش بار آلودگي فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز ...
بازدید:578
دانلود بررسي رادمان حذف رنگ آزوي راكتيو از فاضلاب بوسيله سيستم بيولوژيكي تركيبي بيهوازي ABR و هوازي FAS دانلود بررسي رادمان حذف رنگ آزوي راكتيو از فاضلاب بوسيله سيستم بيولوژيكي تركيبي بيهوازي ABR و هوازي FAS بررسي ...
بازدید:568
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload