دانلود مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

در این انجمن به همایش ها در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3175
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

دانلود مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

پست توسط naderloo »

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در هفتمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد را از لینک های ذیل دانلود نمایید

 1. پسمانهاي حاصل از نيروگاههاي انرژي هسته اي و چگونگهي آمايش و تثبيت بهمنظور دفن آنها با رعايت نكات زيست محيطي
 2. بررسي پيامدهاي توسعه درناطق حافظت شده مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش لوندويل در استان گيلان
 3. مديريت سبز
 4. فاكتورهاي مهم در تجزيه بيولوژيك (بايورميديشن)تركيبات نفتي در خاك
 5. پيامدهاي منفي توريسم برمحيط زيست و راههاي مبارزه آن
 6. مطالعات گلخانه اي بررسي امكان استفاده از پسابهاي صنايع توليد خمير مايه جهت آبياري يونجه و جو
 7. مروري بر يك دوره چندساله از سرنوشت رودخانه كارون بزرگ به روايت تصوير
 8. بررسي كيفيت نان توليدي و اجراي برنامه حذف جوش شيرين و كاهش ضايعات نان در استان چهارمحال بختياري
 9. بررسي رعايت استاندارد وضعيت بهداشت محيط اغذيه فروشي هاي شهر خرم آباد
 10. بررسي كيفيت باكتريولوژيك بستني و شيريني شهركرد در سال 1382
 11. بررسي كيفيت نان توليدي و وضعيت نانوايي هاي شهر شهر كرد در سال 1382
 12. بررسي اكولوژي فلبوتومينه ها در يك كانون ليشمانيوز جلدي در روستاهاي شهرستان آران و بيدگل
 13. بررسي وضعيت بهداشت محيط شهرستان يزد در سال 1376
 14. بررسي تاثير آموزش بر تغيير رفتارهاي بهداشتي در آرايشگران زن شهر شهركرد ديماه 1379 لغايت خرداد ماه 1381
 15. بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهر زاهدان در سال 83ـ82
 16. شغل با تكيه بر سلامت روان
 17. تعيين سطح غلظت سرب خون در كارگران كارخانه هاي باتري سازي و چايخانه در آزمايشگاه رفرانس ايران ـ تهران
 18. بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم آزادشهر يزد در مورد توسعه پروژه و فعاليتهاي شهر سالم يزد
 19. بررسي آلودگي باكتريايي بخشهاي مختلف بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهرزاهدان در طي سالهاي 81 ـ 80 و اثر تغيير گندزداها در كاهش ميزان آلودگي
 20. تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد
 21. تحقيق پيرامون پيامدهاي تخريب لايه ازن بر انسان و محيط زيست
 22. تاثير دما و سرعت گاز ورودي و بارگذاري بالاي جامدات ورودي در افت فشار در سيكلونها
 23. تعيين منابع اصلي انتشار عناصر (فلزات سنگين) Spurce Analysis
 24. بررسي روند تغييرات جهاني غلظت ازن سطحي و مشكلات زيست محيطي آن
 25. كاهش آلودگي هوا با استفاده از سيستم بيوفيلتر
 26. بررسي و ارزيابي ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي و ضرورت جايگزيني گاز طبيعي به لحاظ ارزش اقتصادي و كاهش اثرات زيست محيطي
 27. بررسي راههاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن دراستان قزوين
 28. بررسي وضعيت دفع زباله هاي بيمارستاني شهراراك 81
 29. بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه ايران پيرامون مواد زائد و بازيافت آن در زمستان 1382
 30. بررسي وضعيت مديريت مواد زائد جامد در 48 شهر استان آذربايجان شرقي در سال 1380
 31. ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي محصولات بازيافتي در استان خوزستان
 32. بهره گيري از ضايعات حاصل از فراوري ميگو در صنايع گوناگون و كاهش اثرات آلودگي زيست محيطي آن
 33. مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد شده از ضايعات چغندر قند
 34. بررسي عملكرد سيستم مديريت مواد زائد جامد در شهر كرمانشاه براساس نظرات خانوارهاي شهر كرد كرمانشاه زمستان 82
 35. مسائل و مشكلات زيست محيطي بازيافت پلاستيك در شهر تهران
 36. بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه شده از لجن فاضلاب شهري اصفهان
 37. بررسي مواد زايد بيمارستاني در بيمارستانهاي كاشان در سال 81ـ80
 38. بررسي غلظت فلزات سنگين در شيرابه زباله مسجد سليمان
 39. حذف سيانيد از آب باطله موته با استفاده از محلولهاي هيپوكلريت سديم و كلسيم
 40. بررسي راندمان بركه هاي نثبيت در حذف پارامترهاي شيميايي در منطقه سردسير شهر كرد
 41. مديريت فاضلاب هاي (زهابهاي) كشاورزي
 42. مديريت فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستايي كشور (مطالعه موردي روستاهاي استان قم)
 43. طراحي تصفيه خانه فاضلاب روستاي آهار تهران با فرايند تصفيه پيشرفته به روش A2/0
 44. متدولوژي تحليل زيست محيطي و اقتصادي شبكه جمع آوري دفع و تصفيه خانه شهر ايذه
 45. بررسي كارايي لاكون به كمك هواده مكانيكي در كاهش ميزان TSS, COD, BOD5 در تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
 46. طرح سيستم تصفيه تكميلي تصفيه خانه فاضلاب صنايع چوب و كاغذ مازندران
 47. بررسي ميزان كارايي تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان امام خميني اروميه
 48. نقش حريم بهداشتي در كنترل آلودگي منابع آب
 49. بررسي ميزان نتيترات چاههاي آب شرب منطقه كشاورزي روستايي پائين خيابان ليتكوه آمل در پاييز و زمستان 82
 50. آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي
 51. بررسي ميزان حذف نتيرات توسط رزين تبادل آنيوني
 52. بررسي روشهاي تعيين حريم حفاظتي چاههاي آب
 53. گزارش موردي تهديد رودخانه حبله رودگرمسار بوسيله آلاينده هاي نفتي و ...
 54. بررسي مصرف سرانه خانگي آب شرب شهر قائمشهر
 55. بررسي روشهاي ضد عفوني در تصفيه خانه هاي آب با نگرشي براجراي فرآيندهاي پيشرفته ضد عفوني در ايران
 56. بررسي صحت نتايج آزمايشات فيزيكي و شيميايي و ارائه فرمول فرضي آب با استفاده از نرم افزار signal
 57. بررسي مقادير نيترات و فسفات ورودي به رودخانه زاينده رود از طريق شعب بالادست آن
 58. بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني چاههاي شهر كرد
 59. آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران
 60. بررسي شاخصهاي باكتريولوژيكي و فيزيكي منابع تامين آب و شبكه آبرساني روستاهاي تحت پوشش شهرستان دماوند
 61. تعيين ارتباط غلظت فلز كادميم با پارامترهاي كيفي آب در رودخانه كارون با استفاده از روشهاي مدل سازي رگرسيوني
 62. حضور MTBE در محيط زيست و نگراني هاي بهداشتي مرتبط با آن
 63. بررسي فراواني نسبي آلودگي ميكروبي آب شرب وسائل نقليه عمومي ورودي به ترمينال صفه و راه آهن اصفهان زمستان 82
 64. بررسي منابع آلاينده هاي فلزات سنگين در چشمه هاي آب شرب استان كردستان
 65. بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي درماني ـ آموزشي بيمارستانهاي اروميه
 66. پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن
 67. بررسي تاثير موانع صوتي در كاهش ميزان سروصدا حدفاصل پارك جنگلي نور تا پارك جنگلي سي سنگان، نور،ايران
 68. پژوهش پيرامون منابع آلاينده حوزه آبخيز رودخانه تالاراستان مازندران
 69. تاثير فلز سنگين كادميم بر گونه هاي جلبكي
 70. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان آرايشگر شهر شهر كرد دررابطه با بيماريهاي ايدز و هپاتيتهاي ويروسي (B,C) در سال 1382
 71. اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران
 72. بررسي آلودگي دست كسبه به عوامل باكتريولوژي در شهر كرد 1382
 73. شيوع انگلهاي بيماريزا در سبزيجات سفره اي شهرستان جيرفت در سال 1380
 74. ضرورتهاي آموزش در پيشگيري از حوادث
 75. تحقيق پيرامون كشتار دام دراهواز
 76. بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهرستان شهر كرد در سال تحصيلي 81ـ80
 77. بررسي و مقايسه وضعيت بهداشت محيط در آرايشگاههاي زنان و مردانه شهربروجن 1383
 78. بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه
 79. بررسي وضعيت شاخصهاي سلامت در روستاهاي پايلوت طرح BDN استان چهارمحال و بختياري
 80. بررسي مقدار فلزات سمي سرب، كروم و كادميوم در برخي ازاسباب بازيهاي پلاستيكي كودكان در شهر اصفهان به دو شهر ASTM , ISIRI
 81. بررسي وضعيت بهداشت مسكن بيماران سل ريوي اسمير مثبت شهرزاهدان


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بازگشت به “همایش ها”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان