درخت و درختكاري

در این انجمن به سیستم های زیست محیطی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
rdaenv
جدید
جدید
پست: 57
تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2010 00:00
حالت من: Badhal
محل اقامت: ابادان
تماس:

درخت و درختكاري

پست توسط rdaenv »

[RIGHT][font=Arial]
[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]درخت اينجاندار بي زبان ازگرانبهاترين آفريده هاي خداوند دانا براي آدمي است و به دليل نقشحياتي كه در زندگي تمامي موجودات زنده علي الخصوص انسانها دارا مي باشد در سالنامهجمهوري اسلامي ايران روز پانزدهم اسفند بنام روز درختكاري ناميده شده است و ازآنجاكه حيات درخت به عواملي نظير آب ، خاك و هوا بستگي صد در صد دارد كه توسط مسئولينامر سالهاست كه تحت عنوان هفته منابع طبيعي (15 الي 21) اسفند برنامه هاي متعددآموزشي ، اطلاع رساني و درختكاري اجرا مي گردد به نقش و اهميت درخت در زندگيانسانها و با توجه به فرا رسيدن فصل درختكاري به شيوه هاي صحيح كشت درخت اشارهگردد[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]درختكاري[/font][font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]كمتر كسي استكه به عمرش درخت نكاشته باشد و يا لااقل در فكر كاشتن يك درخت نبوده باشد ،درختكاري يك سنت پسنديده است كه همه مردم به آن علاقه دارند. شرع مقدس اسلام نيزامر كشت و زرع و درختكاري را تشويق و ترغيب كرده و رهبران بزرگ اسلام در عمرمقدسشان اغلب به اين امور اشتغال داشته اند . مولاي متقيان علي (ع) به دستمباركشان هسته هاي خرما را مي كاشتند و نخلستانهاي احداثي را در راه خداوند يكتاوقف مي كردند بنابراين ما هم كه پيروان اين بزرگان هستنم بايد به درختكاري توجهبيشتري داشته باشيم و همه ساله درخت بكاريم و از آن نگهداري كرده و ذيگران را همدر اين كار خداپسندانه تشويق نماييم[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]درختكاري بانهال[/font][font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]نهال معمولا بهسه صورت در اختيار قرار مي گيرد :1- نهال ريشه عريان 2- نهال گلداني 3- نهال گونيپيچ[/font][font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]-
نهالهاي ريشهعريان


:[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]مي توان اينگونه نهال را در اواخر زمستان و يا اوايل بهار قبل از بيدار شدن درخت ازنهالستانها و مراكز فروش نهال تهيه كرد در موقع خريد به سالم بودن كليه اجزاي نهالتوجه شود و شاخه ، تنه و ريشه تازه ، سالم و مناسب باشد. گوده را به اندازه اي حفركنيد كه ريشه ها در هم پيچ نخورد وقتي نهال را در گوده قرار داديد در آن بريزيد وآن را با لگد فشار بدهيد پس از آن اطراف گوده را براي آبياري به صورت حوضچه آمادهكنيد .نهال بايد به اندازه اي كه در نهالستان در خاك بوده است در خاك داخل گودهقرار گيرد و اين را از روي رنگ قسمت يقه گياه ( فاصله ريشه و ساقه اصلي )‌ميتوانيد به خوبي تشخيص دهيد[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]-
نهالهاي گلداني


:[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]اينگونه نهالهارا در تمام طول سال مي توان انتقال داد و در محل مورد نظر كشت نمود، مشخصكردن وضعيت ريشه ها قبل از بيرون آوردن نهال از گلدان كار مشكلي است و مي توانيدظاهرا آنرا معاينه كنيد و اگر ريشه ها از سطح خاك اطراف گلدان و سوراخهاي زهكش زيرگلدان بيرون زده باشد از انتخاب اين چنين گلداني جدا خودداري كنيد[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]عمق گودال ياگوده را دو برابر قطر دهانه گلدان حفر كنيد. لازم است كه به خاك مقداري كود اضافهنماييد.زيرا نهالهاي گلداني از حساسيت بيشتر برخوردار هستند و بايد در عمليات كاشتو مواد غذايي مورد نظر دقت نمود. وقتي كه نهال را از گلدان بيرون مي آوريدريشه هاياضافي پيچ خورده و صدمه ديده را قطع كنيد و به آهستگي ريشه هايي را كه در هم شدهاند از يكديگر دور كنيد گياه را اندكي بالاتر از آنچه در گلدان بوده است در گودهقرار دهيد و اگر گوده را عميق تر حفر كرده ايد مقداري خاك و كود كف آن بريزيد خوبآن را با لگد مستقر و محكم كنيد.بهتر است گوده را قبلا آبياري كنيد و بگذاريد آبآن زهكش شده و جذب شود .پس از اينكه نهال را داخل گوده گذاشتيد اطراف آن را با خاكو كود پركنيد و بعد آبياري نماييد[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]نهالهاي گونيپيچ[/font]

[font=Arial]

:[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]
معمولابعضي از نهال درخت و درختچه ها را وقتي كه از زمين نهالستان براي انتقال به محلاصلي بيرون مي آورند به سبب حساسيتي كه دارد و احتمال خشك شدن آنها در فاصله بيرونآوردن از نهالستان و كشت به هنگام كندن از بستر خزانه ها نهال را همراه با خاكاطراف بيشه آن بيرون مي آورند و ريشه ها را بدون آنكه صدمه ببينند همراه يك توپيخاك داخل گوني پيچيده و محكم با نخ مي بندند و براي جلوگيري از خشك شدن داخل گوني، مرتبا كمي آب به گوني مي پاشند گوده اي را كه براي اين گونه نهالها در نظر ميگيرند نبايد به اندازه اي عميق باشد كه از ارتفاع توپي خاك اطراف نهال بيشترباشدمعمولا بايد نهال را حدود 5 سانتيمتر بالاتر ازحد طبيعي آن كاشت پهناي دهانه گودهتقريبا بايد دو برابر توپي خاك اطراف نهال باشد و عمق آن هم كمي كمتر از ارتفاعتوپي وقتي گوده را به مشخصات بالا حفر نموديد كمي خاك خوب مخلوط با كود بريزيد سپسنهال را داخل گوده گذاشته اطراف آن را با خاك مناسب و كوددار پر كنيد و پس از آنحوضچه اطراف نهال را آماده و آبياري نماييد


.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma] <o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]خصوصيات يك نهالخوب[/font][font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]- 1- [/font][font=Tahoma]ريشهفراواني داشته باشد[/font]

[font=Tahoma]

.
2- [/font]


[font=Tahoma]

- ساقه آن مستقيمو بدون انشعاب باشد[/font]


[font=Tahoma]

.
3- [/font]


[font=Tahoma]

- تاج آن طبيعي وانشعاب داشته باشد[/font]


[font=Tahoma]

.
4- [/font]


[font=Tahoma]

- پوسته نهال بايدشاداب و آبدار باشد[/font]


[font=Tahoma]

.
5- [/font]


[font=Tahoma]

- در نهالهايي كههميشه سبزهستند رنگ برگها بايد سبز معمولي يا سبز تيره يكدست باشد.همچنين آثار ضعفو پژمردگي در برگها ديده نشود[/font]


[font=Tahoma]

.
6- [/font]


[font=Tahoma]

- ريشه نهال بايدشادابي و رطوبت داشته باشد و بريدگي و شكستگي آن بسيار كم باشد[/font]


[font=Tahoma]

.
- 7- [/font]
[font=Tahoma]بايد توجه داشته باشيد كه اعضاي مختلف نهال از زخم و وجودحشرات و بيماري به دور باشد[/font]

[font=Tahoma]

.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma] <o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Arial]توصيه هاي مهم[/font][font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]1-
هيچ وقت نبايدبراي در آوردن نهال از زمين آن را بكشيد


.
2-
بهترين زمان براي كاشتن نهال در روزهاي ابري و زماني كهباد كم مي وزد مي باشد


.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]
[RIGHT][font=Tahoma]3-

[/font]
[font=Tahoma]براي كاشت نهال ابتدا مقداري خاك مرغوب كف گودال بريزيد و سپس نهال را روي آنقرار دهيد[/font]

[font=Tahoma]

.
4-
جاهايي كه خطر چراي نهال به وسيله دام وجود دارد بايد ازنهال مراقبت بيشتر و كاملتري شود


.[/font]
[font=Tahoma]<o:p></o:p>[/font][/RIGHT]

<o:p> </o:p>
ارسال پست

بازگشت به “سیستم های زیست محیطی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان