آلاینده های سطوح فلزی

در این انجمن به سیستم های زیست محیطی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
rdaenv
جدید
جدید
پست: 57
تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2010 00:00
حالت من: Badhal
محل اقامت: ابادان
تماس:

آلاینده های سطوح فلزی

پست توسط rdaenv »

[font=B Roya]آماده سازی سطح[/font]
[font=B Roya]سیستم پوشش برای کاربرد های مهندسی ،کلیه اطلاعات و مشخصه های مربوط به عملیات اماده سازی سطح ،نوع وتعداد لایه های رنگ وروش اعمال وشیو ههای بازرسی آنها را شامل می گردد. سیستمهای پوششی برای کاربرد های صنعتی را می توان از دستورالعملهای کارخانه های صنعتی وهمچین[/font][font=B Roya] [/font][font=B Roya]استاندارد های بین المللی همچون :[/font][font=Tahoma]NACE.SSPC.EN.BS.SI[/font]
[font=B Roya]و... استخراج نمود.[/font]

[font=B Roya]براساس تعاریف استاندارد ها،آماده سازی سطح به کلیه سطح عملیات انجام گرفته روی سطح پایه ،قبل از اعمال رنگ گفته می شود که برای ایجاد چسبندگی بهتر پوشش ،ضروری باشد. آماده سازی سطح مشتمل بر عملیات زدودن الودگیهای روغن ،رطوبت ،گریس ،محصولات خوردگی ،رسوب نورد،زنگ و...است . ضمناً فعال سازی سطح فلز وایجاد ناهمواری سطح پایه نیز در عملیا ت آماده سازی سطح ،خمورد توجه هستند[/font]
[font=B Roya]اطلاع وشناخت انواع آلودگیها ،موجب افزایش دقت در انجام صحیح آماده سازی می شودوبه تطابق روش استفاده شده ومتدهای مطرح در استانداردها ،به منظور رفع آلودگیها ،منجر خواهد شد. لذا در ابتدا به شرح برخی از آلودگیهای سطح می پردازیم[/font]
[font=B Roya]آلودگیهای موجود در سطح زنگ[/font]
[font=Tahoma][/font][font=Tahoma][/font][font=B Roya]زنگ یکی از متداول ترین آلودگیها ی موجود روی سطح فلزات است . اهمیت توجه به زنگ در این است که با زدودن آلودگیها به روشهای پاکسازی استاندارد وپس از آماده شدن سطح برای اعمال رنگ آستری ،در صورت به تعویق افتادن اعمال رنگ ،احتمال ایجاد زنگ ،بسیار زیاد است .پاکسازی سطح ،باعث عریان شدن نقاط فعال فلزی می گرددو در نتیجه تمایل فلز برای شرکت در واکنش ،بیشتر می شود،لذا تعویق در اعمال رنگ به زنگ زدگی وسیع تری در محیطهای خورنده ،منجر خواهد شد. در صورت وجود آب یا بخار آن در محیط ،فلز آهن به سرعت به یون آهن تبدیل می شود وطی واکنش ذیل ،یون آهن به اکسید آهن سه ظرفیتی تغییر می یابد وبه رنگ قرمز در می آید.زنگ قرمز آهن را روی سطح آماده شده به دلیل تعویق در اعمال آستری در محیط مرطوب ،نشان می دهد[/font][font=B Roya].[/font]
[font=B Roya]آلاینده های کلریدی [/font]
[font=B Roya]آلاینده های کلریدی ،متداول ترین نوع آلودگی سطوح اتمسفری در محیطهای ساحلی ودریایی هستند . آنها همچنین در صنایع تخلیص نمک ،کلر وآلکالینیتی ،معدن ذغال سنگ ودیگر صنایع در مجاورت محلولهای نمکی ،همچون برجهای خنک کننده پالایشگاهی ،برروی سطح می نشینند.حضور بخار آب ویون کاراید روی سطوح فولادی با تشکیل محلول آب -آهن کلراید همراه می باشد که به صورت کریستال ([/font][font=Tahoma]Fec13.H2O[/font] [font=B Roya]) است . یون کلراید به دو دلیل واکنشهای خوردگی را تشدید می نماید . اولاً هادی جریان الکتریسیته است که لازمه واکنشهای الکتروشیمیایی می باشد ودر ثانی بسیار جاذب آب است وباعث تشدید نفوذ آب از لایه های پوشش می شود . در محلهای حضور کلر وآب ، خوردگی حفره ای اتفاق می افتد که یکی از خطرناک ترین مکانیزمهای خوردگی را دارد. بخار آب جذب شده از میان لایه پوشش ،به سرعت میعان می شود که در ابتدا به رنگ زرد روشن یا سبز است وبه تدریج پس از بروز تغییراتی در یون آهن ودر نتیجه واکنش با اکسیژن ،به رسوب قهوه ای پر رنگ یاسیاه تبدیل می گردد. وجود زنگ قرمز رنگ [/font][font=Tahoma]fe2O3[/font] [font=B Roya]را در سطح ورقه فولاد ی در تماس با بخار آب در سواحل جنوبی کشور وزنگ سیاه رنگ [/font][font=Tahoma]fe3O4[/font] [font=B Roya]را در سطح آهن در زیر پوشش وتاول ،نشان می دهد .این نمونه های آزمایشگاهی به مدت 500ساعت درون محفظظه مه نمکی قرار گرفته اند وبه دلیل حضور بخار آب ویون کلراید ،ایجاد شده اند[/font]
[font=B Roya]یکی از دلایل تخریب زود هنگام پوششها در مناطق دریایی ،تأ خیر در اعمال آستری بر روی آنها است ویکی از روشهای مقابله بااین معضل ،اعمال یک لایه آستری با حداقل 25 میکرون ضخامت ،بلافاصله پس از اتمام عملیات آماده سازی وپاک کردن گرد وغبار روی سطح می باشد . در برخی مراجع به منظور مقابله بااین پدیده ،روش دیگری نیز پیشنهاد شده است . بدین ترتیب که پس از انجام شن پاشی بر روی فولاد فسطح تمیز شود.روی آن اسید[/font][font=Tahoma] [/font][font=B Roya]فسفر یک اعمال گردد؛که در این صورت ،یک ترکیب اهنی غیر قابل حل به وجود می آید .بدین طریق در آماده سازی دقیق وکامل که در شن پاشی نهایی انجام می شود اگر سطح آهن لخت شد ،ترکیبات آن به صورت فسفات آهن می باشد تا از تشکیل کلراید آهن جلوگیری شود[/font]
[font=B Roya]یون کلراید بر روی سطوح خارجی بتن وچوب نیز تأثیر منفی می گذارد زیرا با سدیم موجود در ساختار بتن ،ترکیب شده ونمک [/font][font=Tahoma]NaC1[/font] [font=B Roya]تشکیل می دهند. این نمک ،باعث تشکیل کریستال در خلل و فرج بتن می شود که پس از اعمال رنگ ،شدیداًباعث جذب آب به روش اسمزی ودر نتیجه چسبندگی پوشش می شود . یون کلراید ،مشکل مشابهی نیز برای پایه های چوبی ایجاد می کند . [/font]
ارسال پست

بازگشت به “سیستم های زیست محیطی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان