صفحه 1 از 1

به زمین اجازه نفس کشیدن دهیم... + تصاویر

ارسال شده: پنج شنبه 30 آذر 1391, 1:35 pm
توسط mjsadeh

Re: به زمین اجازه نفس کشیدن دهیم... + تصاویر

ارسال شده: پنج شنبه 30 آذر 1391, 3:03 pm
توسط mjsadeh
HIGHLIGHT=#ffffff]70 درصد مواد پلاستیکی به دریا ریخته میشوند!!!Re: به زمین اجازه نفس کشیدن دهیم... + تصاویر

ارسال شده: پنج شنبه 30 آذر 1391, 5:55 pm
توسط mjsadeh
HIGHLIGHT=#ffffff]بیابان زایی سالانه باعث نابودی 6000 موجود زنده میشود!!!
به زمین اجازه نفس کشیدن دهیم... + تصاویر

ارسال شده: یک شنبه 10 دی 1391, 8:34 pm
توسط mjsadeh
HIGHLIGHT=#f8f8f8]در این تبلیغات خلاقانه که روی قوطی نوشیدنی انجام شده، نوشته شده: آلودگی (هوا و آثار سو آن) نزدیکتر از آن چیزی است که تصورش را می کنید!

HIGHLIGHT=#f8f8f8]

HIGHLIGHT=#f8f8f8]

HIGHLIGHT=#f8f8f8]

به زمین اجازه نفس کشیدن دهیم... + تصاویر

ارسال شده: یک شنبه 17 دی 1391, 10:18 pm
توسط mjsadeh
احترام به طبیعت . . .