صفحه 1 از 1

کتاب اوتروفیکاسیون در منابع آب سطحی منتشر شد

ارسال شده: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393, 9:07 pm
توسط payammohamadi79
کتاب پدیده تغذیه گرایی (اوتروفیکاسیون) در آب های سطحی چاپ شد

این کتاب راهنمای جامع راهبران منابع آب سطحی و دانشجویان و محققان در موضوع تخصصی اوتروفیکاسیون است و به نوعی ادامه تخصصی تر کتاب مدیریت کیفیت دریاچه ها و رودخانه های ترجمه خانم دکتر ناصری می باشد

ناشر: آوای قلم(سایت انتشارات خانیران)