صفحه 1 از 1

آخه پرستاری و مامایی چه ربطی به مراقب سلامت مدارس داره؟؟!!

ارسال شده: دو شنبه 16 دی 1398, 4:37 pm
توسط 2539713637
واقعا نمیدونم چرا پرستاری و مامایی رو دارن همه جا دخالت میدن! آخه مراقب سلامت مدارس چه ربطی به پرستار و ماما داره؟ بابا مراقب سلامتهای مراکز بهداشتی رو که دادین به پرستار و ماما کافی نیس؟ تو رو خدا بگذارید حداقل مراقب سلامت مدارس رو بچه هایی که بهداشت خوندن کار کنن. واقعا رشته بهداشت تو این مملکت مظلوم واقع شده!!!