صفحه 1 از 1

نحوه اندازه گیری دبی در خروجی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ارسال شده: چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397, 10:53 pm
توسط hses
نحوه اندازه گیری دبی در خروجی تصفیه خانه های آب و فاضلاب به چه شکل است
یکی از راههای ساده و دقیق اندازه گیری دبی در خروجی تصفیه خونه در صورتی که در پایین دست خروجی بصورت ثقلی و ریزشی باشه محدود کردن سازه با حجم مشخص مانند کانال و حوصچه است و ورود دبی در زمان مشخص به این سازه. این روش از روش های کالیبراسیون اولیه بوده و خطا در ان بسیار ناچیز است.
در این روش چند بار میتوان در زمانهای مشخص کانال یا حوصچه مورد نظر را بسته و پرو خالی نمود و زمان پرشدن ها را ثبت نمود و به دبی تبدیل کرد.
با این روش میتوان دبی واقعی پمپ ها نیز بدست اورد و از امار کارکرد پمپاژ دبی را گزارش نمود.