صفحه 1 از 1

سوالات و نکات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

ارسال شده: جمعه 24 فروردین 1397, 3:35 am
توسط hses
سوال شماره ۹ بهره برداری: پارامتر شاخص تثبیت هضم هوازی لجن لجن چیست و بایستی چه اعدادی را نشان دهد؟
سوال شماره ۱۰ بهره برداری:یکی از دلائل بالگینگ کمبود مواد مغذی است، چطور میزان این کمبود رو محاسبه میکنیم؟در زمان بالکینگ یکی از پارامترهایی که باید کنترل بشه مواد مغذی است.
سوال شماره ۸ بهره برداری:در کدام سیستم لجن فعال (متداول، هوادهی گسترده و بارگذاری بالا high rate ) پارامتر اندیس حجمی لجن در دامنه کمتری نگه داشته میشود؟
سوال فرایندی شماره ۷:در تثبیت لجن تا چه درصدی قابل قبولی از کاهش مواد فرار، لجن ایمن و خطرات زیست محیطی حداقلی دارد؟
سوال شماره ۶: در تصفیه خانه موضوع سوال ۵ که انالیز نیتروژن کل خروجی بیشتر از ورودی است راه منطقی و درست چیست؟
سوال بهره برداری شماره ۵:چرا چطور ممکن است و در چه شرایطی نیتروژن کل یک تصفیه خانه در خروجی بیشتر از ورودی بدست اید؟؟؟
سوال شماره ۴ بهره برداری : اطلاع از کمیت جریانهای ورودی خروجی و بین فرایندی در اغلب اوقات بیشتر از پارامترهای کیفی اهمیت پیدا می کند چرا؟
سوال شماره ۲ بهره برداری:چرا سقوط در تانک های هوادهی عمقی شانس زنده ماندن را به صفر نزدیک میکند؟
سوال بهره برداری شماره ۱:کدام سیستم های کنترل بو (متمرکز یا غیر متمرکز) برای تصفیه خانه های فاضلاب ایران مناسب است؟
یکی از معیارهای انتخاب روش طبیعی برای مدیریت لجن وجود زمین ارزان و فاصله از مراکز جمعیتی است. که این مورد با توسعه شهرها برای تصفیه خانه های قدیمی با مشکل مواجه میشود. راه کار اجرایی استفاده از تجهیزات میکانیکی ابگیری لجن می باشد. سیستم های طبیعی در کنار همه مزایایی که دارند معایبی همچون اشغال زمین و انتشار بو بخصوص در زمان بارگذاری غیر معمول بهمراه دارند.

Re: سوالات و نکات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

ارسال شده: جمعه 24 فروردین 1397, 3:55 am
توسط hses
نکته بهره برداری شماره ۳:
تجربه ایران نشان می‌دهد که شهرهایی که شبکه جمع اوری شیب کمی دارد و ایستگاه پمپاژ در خطوط انتقال وحود دارد، گاز سولفید هیدروژن بسیار بالاتر بوده و اعدادی بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیگرم در لیتر را نشان میدهد.
این مقادیر برای شهرهایی با شیب مناسب زیر ۲۰ میلی گرم در لیتر است.
گاز سولفید هیدروژن در محل هایی که اختشاش در جریان دیده میشود بشدت آزاد شده و خوردگی و موجبات ازار و اذیت ساکنین را فراهم می اورد.
استانه بویایی این گاز بین یک صدم تا یک و نیم پی پی ام هست
این دامنه با توجه به حساسیت وقدرت بویایی افراد متغیر است.
بایستی طراحان تصفیه خانه این نکته را در نظر داشته باشند
چرا که عدم کاهش مقادیر سولیفید هیدروژن به زیر مقادیر مذکور همواره اعتراضاتی را از جانب ساکنین برای بهره برداران ایجاد می کند لذا سیستم های کنترل بو بطور مطمئنی بایستی راندمان حذف داشته باشد

Re: سوالات و نکات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

ارسال شده: چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397, 10:38 pm
توسط hses
یکی از دلائل بالگینگ کمبود مواد مغذی است، چطور میزان این کمبود رو محاسبه میکنیم؟
در زمان بالکینگ یکی از پارامترهایی که باید کنترل بشه مواد مغذی است.
سلام، کمبود ماده غدایی اصولا با توجه به جمعیت باکتری و سن غالب لجن محاسبه میشود. هنگام تخلیه فاضلاب صنعتی یا در زمان پیک دبی، کمبود ماده غذایی در سیستم حاصل میشود. در زمان هایی که نسبت BOD:N:P کمتر از 100:5:1 باشد، کمبود ماده غذایی دچار میشویم که با اضافه کردن منابع N و P باید به همچین نسبتی برسیم.

Re: سوالات و نکات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

ارسال شده: جمعه 21 اردیبهشت 1397, 10:50 am
توسط naderloo
سوال شماره ۱۰ بهره برداری:
یکی از دلائل بالگینگ کمبود مواد مغذی است، چطور میزان این کمبود رو محاسبه میکنیم؟
در زمان بالکینگ یکی از پارامترهایی که باید کنترل بشه مواد مغذی است.

Re: سوالات و نکات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

ارسال شده: جمعه 21 اردیبهشت 1397, 10:53 am
توسط hses
naderloo نوشته شده:
سوال شماره ۱۰ بهره برداری:
یکی از دلائل بالگینگ کمبود مواد مغذی است، چطور میزان این کمبود رو محاسبه میکنیم؟
در زمان بالکینگ یکی از پارامترهایی که باید کنترل بشه مواد مغذی است.
کمبود ماده غدایی اصولا با توجه به جمعیت باکتری و سن غالب لجن محاسبه میشود. هنگام تخلیه فاضلاب صنعتی یا در زمان پیک دبی، کمبود ماده غذایی در سیستم حاصل میشود. در زمان هایی که نسبت BOD:N:P کمتر از 100:5:1 باشد، کمبود ماده غذایی دچار میشویم که با اضافه کردن منابع N و P باید به همچین نسبتی برسیم.در قدم اول بایستی پارامترهای BOD TKN P Fe را دررورودی تانک هوادهی اندازه گیری کنیم.
در قدم دوم میزان لازم در تانک هوادهی را محاسبه کنیم
در قدم سوم میزان کمبود را بدست بیاوریم
در قدم چهارم این کمبود را با یک ماده شیمیایی ارزان با توجه به دبی روزانه تعیین و اضافه کنیم