صفحه 1 از 1

دانلود AUSTAL View گرافیک برای AUSTAL2000-پراکنش آلاینده ها

ارسال شده: سه شنبه 22 تیر 1395, 1:47 pm
توسط naderloo
دانلود AUSTAL View گرافیک برای AUSTAL2000-پراکنش آلاینده ها

دانلود AUSTAL View گرافیک برای AUSTAL2000-پراکنش آلاینده ها

یک پوسته گرافیکی برای AUSTAL2000 است که یک مدل استاندارد برای پراکنش آلاینده ها در هواست. AUSTAL2000 مدلی برای پراکنش آلاینده های موجود در اتمسفر است که برای شبیه سازی میزان تجمع و پراکندگی آلودگی در اتمسفر مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل توسط سازمان محیط زیست آلمان برای حفاظت محیط زیست و ایمنی هسته ای ارائه شده است. AUSTAL View با ارائه واسط گرافیکی برای این مدل توانمند، سادگی استفاده از این مدل را دوچندان کرده است و تمامی امکانات مورد نیاز در یک مکان واحد در اختیار کاربر قرار گرفته است.