صفحه 1 از 1

دانلودBentley GeoStructural Finite Element Analysisv19.00.39

ارسال شده: یک شنبه 17 اسفند 1393, 11:37 pm
توسط naderloo
GEO5 مجموعه نرم افزار جامع مسائل ژئوتکنیک
GEO5 مجموعه ای از نرم افزارهای متنوع برای حل مسائل مهندسی ژئوتکنیک می باشد. این مجموعه دارای نرم افزارهای متعدد می باشد که هر کدام برای تجزیه و تحلیل یک کار متفاوت طراحی شده اند. اما تمامی این نرم افزارها قادر به ارتباط با نرم افزارهای دیگر مجموعه به شکل یه مجموعه یکپارچه می باشند. از این نرم افزار در آنالیز پایداری شیب، طراحی خاک برداری ها، طراحی انواع دیوارهای حائل، تحلیل و طراحی انواع فونداسیون ها، تحلیل نشست خاک، مدلسازی دیجیتالی عوارض طبیعی زمین، آنالیز پیشرفته اجزای محدود مسائل ژئوتکنیک و … استفاده می شود.

GEO5 توانایی حل مسائل و مشکلات ژئوتکنیکی زیر را دارد:
راه حلهای اجزاء محدود (FEM)
مدلهای زمینی دیجیتال
طراحی دیوارهای حائل
سازه های زیر زمینی
پایداری شیب
طراحی پی ها
نشست خاک و زمین

تحلیل های ژئوتکنیک با استفاده از روش اجزای محدود
روش های اجزاء محدود – این برنامه قادر است مسائل مختلف ژئوتکنیکی را توسط روش المان های محدود مدلسازی و تحلیل کند (FEM)

برنامه های تحلیل مسائل ژئوتکنیکی توسط روش اجزاء محدود (FEM) به کاربر اجازه می دهند رفتار خال واقعی و سازه ها را مدلسازی نماید. همچنین به مشکلاتی می پردازد که توسط روشهای استاندارد تحلیل قابل حل نیستند. برنامه های FEM می توانند رفتار هر نوع توده خاکی را و واکنشهای آنها را با سازه مدلسازی کنند؛ سازه هایی مثل تونل، مسیرهای زهکشی، فونداسیونهای عمیق، صفحه گذاری و غیره. همچنین این برنامه ها برای محاسبه نشستها و حل بسیاری از مسائل و مشکلات پایداری بکار می روند. یکی از فواید اصلی برنامه های نرم افزاری GEO5 توانایی انتقال داده ها بین برنامه ها می باشد. می توان سازه را با استفاده از روشهای سنتی تحلیل و یا نیمه تحلیلی طراحی و یا مورد آزمایش قرار داد. سپس می توان داده ها را به برنامه FEM منتقل ساخت تا رفتار آن را بطور مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چنین نگرشی نه تنها طراحی ای قابل اطمینان را تضمین می کند بلکه در زمان نیز صرفه جویی ایجاد می کند. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

محیط کاربری آسان برای کاربر
خروجی های جامع گرافیکی
راهنمای (Help) متنی یکپارچه
واحدهای متریک و تجربی
بانک اطلاعاتی خصوصیات خاک که در داخل برنامه قرار داده شده است.

FEM
این برنامه برای حل دامنه گسترده ای از مشکلات ژئوتکنیکی و مدلسازی مربوطه کاربرد دارد. مشکلاتی از قبیل نشست زمین، سپر ها، و زیر سازی(فنداسیون ها)، پایداری شیب، تیر بر بستر الاستیک، حفاری و غیره.

مدلهای مواد (MATERIAL MODEL)
با استفاده از مدل مناسب مواد می توان پاسخی مناسب و قابل اطمینان در رابطه با یک توده خاکی و یا سنگی بدست آورد. این نسخه مدلهای ذیل را ارائه می دهد:

مدل الاستیک خطی
مدل الاستیک خطی اصلاح شده
مدل Mohr-Coulomb
مدل Drucker – Prager
مدل Cam Clay
ابزار اصلاح مدلهای ژئومتریکی جاسازی شده در نرم افزار و مش بندی اتوماتیک (BUILT–IN GEOMETRICAL MODEL CORRECTION, AUTOMATIC MESH GENERATION)

برنامه شامل ابزار اصلاح مدل ژئومتریکی ورودی می باشد. در این نرم افزار می توان کلیه مواد دخیل در موضوع کار، سازه های جدید و مراحل محاسبه (حفاری تونل، حفاری چاله پایه گذاری) را بطور مستقل و جداگانه وارد کرد. قبل از راه اندازی واحد مش بندی، برنامه بطور خودکار از تمامی خطوط تعیین شده وهمچنین نقاط تقاطع آن ها، سطح مقطعی تهیه می کند و مدل ژئومتریکی مربوطه را بوجود می آورد. در این نرم افزار می توان به آسانی سازه های پیچیده را وارد و مدلسازی کرد.

واحد تولید مش (MESH GENERATOR)
برنامه حاوی واحد تولید اتوماتیک است که بطور قابل ملاحظه ای ساخت مش اجزاء محدود را ساده می سازد. هم المان های مثلثی ۳ گره و هم ۶ گره در دسترس هستند. تراکم مش در یک مدل ثابت فرض می شود اما در هر منطقه ای قابل تغییر و اصلاح می باشد. بنابراین ایجاد مش موثر از یک سازه پیچیده تنها چند دقیقه از وقت کاربر را خواهد گرفت.

شرایط مرزی (BOUNDARY CONDITIONS)

برنامه شامل یک بخش خودکار تولید کننده شرایط مرزی می باشد بطوریکه کاربر در اکثر کاربریها نگران این وظیفه نخواهد بود. در صورت نیاز، شرایط مرزی اضافی در هر جا که نیاز باشد در توده خاک قابل ارائه است (ثابت، مفصلی، فنری، و جابجایی).

تیرها (BEAMS)
اجزای تیرها برای معرفی تیرها، پوشش تونلها، و صفحه گذاری ها در روند تجزیه و تحلیل بکار می روند. در نتیجه تجزیه و تحلیل، برنامه نیروهای داخلی را (از قبیل گشتاور خمشی، نیروهای محوری و یا برشی) را در کنار تیرها قرار می دهد. اجزای تیرها در کنار خطوطی قرار داده می شوند که از قبل در توپولوژی وجود داشته اند. با این وجود، پارامترهای تیرها در هر مرحله قابل تنظیم هستند (بطور مثال، ضخامت آنها را می توان به تدریج افزایش داد)و یا می توان هر تیر را در هر مرحله بطور کامل حذف کرد.

آنکر ها، ژئوتکستایل ها و ژئو گرید ها (ANCHORS, GEOTEXTILE, GEOGRIDS)

برنامه این اجازه را می دهد که هر تعداد آنکر را وارد تجزیه و تحلیل کنیم. هر آنکربطور کامل توسط نقطه شروع، نقطه پایان، و استحکام آن تعیین می شود. نقاط پایانی آنکر بطور خودکار بر روی مش اجزاء محدود موجود قرار داده می شوند و بنابراین هر آنکری را می توان در هر نقطه ای از خاک قرار داد. برای ساده کردن ورود داده ها، نقطه شروع تکیه گاه می تواند در زمین و یا در هر مرحله مجزا قرار داده شود.

سربار (SURCHARGE)
برنامه این اجازه را می دهد که هر تعداد سربار تعیین کنیم (نواری، ذوزنقه ای، بارگذاری خطی). سربار هم می تواند بعنوان یک سطح مشترک خاص عمل کند و هم در هر نقطه ای از خاک یا سنگ بستر. در مرحله بعدی می توان اضافه بار موجود را هم از طریق ایجاد تغییر در بزرگی آن و هم از طریق حذف کامل از روند تجزیه و تحلیل، تغییر داد

آب (WATER)
برای معرفی آب در تجزیه و تحلیل گزینه های ذیل وجود دارند:
سطح آب زیرزمینی بصورت سطح مشترک پیوسته بالا و یا پائین زمین وارد سیستم می شود.
مقادیر فشار سوراخها (و یا مقادیر ضریب Ru) توسط خطوط هم فشار ایجاد می شوند.
همیشه اولین خط هم فشار بر روی زمین قرار می گیرد و بقیه در هر جایی قابل بارگذاری هستند. مقادیر بین خطوط همفشار از طریق درون یابی خطی بدست می آیند.

ارائه نتایج (PRESENTATION OF RESULTS)

برنامه اجازه تصویرسازی در موارد زیر را می دهد:
متغییرهای عددی بشکل خطوط همفشار (مثل اجزای فشار و مکانهای تغییر شکل و مقادیر تغییر ناپذیر آنها و جابجائیها)
سازه های تغییر شکل یافته و یا تغییر نیافته
توزیع نیروهای داخلی در تیر ها
بردارهای تغییر شکل
نیروهای موثر بر تکیه گاهها
در این برنامه هم مقادیر کل متغییرهای منفرد و هم تغییرات آنها در مراحل مختلف نمایش داده می شود.
تجزیه و تحلیل پایداری شیب (STABILITY ANALYSIS)

درهر مرحله از ساخت و ساز، برنامه این امکان را دارد که پایداری شیب را در رابطه با یک سازه خاص مورد تحلیل قرار دهد. در رابطه با تجزیه و تحلیل یاد شده، برنامه به تدریج پارامترهای استحکام خاک را تا حد شکست کاهش می دهد. در نتیجه ضریب اطمینان متناسب با آنچه که در تجزیه و تحلیل کلاسیک بدست می آید را ارائه می دهد.

تونل (Tunnel) – این برنامه توسط روش های المان های محدود میتواند به تحلیل تونل ها بپردازد

تونل یک مدول توسعه یافته ای از برنامه FEM است. برنامه تونل نیز بر اساس برنامه FEM ساخته شده است. بعلاوه خصوصیات زیر:

دو نوع گزینه برای ایجاد پوشش (اجزاء میله ها و پایه ها – بصورت تک بعدی و یا دو بعدی استاندارد)
ای برای مدل ژئومتریکی پوشش گذاری در دو حالت پیش پردازشی با استفاده از فرمت خارجی (از قبیل DXF)
معرفی ساده پوشش گذاری در توده های خاکی و یا سنگی (در این حالت تصحیحات توپولوژیک و ایجاد توری غربال کاملاٌ خودکار انجام می شوند)
تخمین تعداد مرحله ساخت
بارگذاری هندسه آسترگذاری در فرمت DXF
استفاده از فاکتور استراحت در رفتارهای سه بعدی توده در طول حفاری
معرفی مفاصل
بارگذاری بواسطه تغییرات دمایی
درنظرگرفتن تورم خاک
درنظرگرفتن جمع شدن آستر
تحلیل آسترگذاری ثانویه هم با تغییر پارامترهای هندسی (اجزاء یک بعدی) و هم با تغییر پارامترهای آستر اولیه تا بتوان بکمک آن فشارها را انتقال داد (اجزاء دو بعدی)
مشخص کردن نقاط پایش در هر کجای سازه
ارائه نحوه توزیع نیروهای درونی در قسمتهای فعال آستر بصورت تصویری
مشخص کردن تکیه گاهها و لنگرها در نقاط پایانی و یا در طول آنها
مشخص کردن تکیه گاهها و لنگرها در منطقه خاک بهسازی شده (منطقه تکیه گاهی)

FEM – جریان آب – آنالیز جریان پایدار در توده خاک
این برنامه توسعه یافته ی برنامه FEM* می باشد. این برنامه محاسبات جریان پایدار در توده خاک متخلخل انجام میدهد. این برنامه شامل کارکرد های زیر است:

مدل های لگاریتم خطی و Genuchten
شرایط مرزی خطی
خط نفوذ ناپذیر
خط نفوذ پذیر
فشار آب منفذی
جریان به درون و بیرون (مورد استفاده در زهکش ها و پمپاژها)
سطح تراوش
شرایط مرزی نقطه ای
جریان به درون و بیرون
فشار آب منفذی دریک نقطه
شرایط مرزی انفصالی برای شرایط تقریبا نفوذپذیر (المان های تماسی) و تیر های
نمایش توزیع فشار آب منفذی ، سرعت جریان و سطح آب زیر زمینی

* این برنامه به صورت جداگانه از برنامه FEM نیست. برنامه FEM همراه این برنامه الزامیست.

طراحی فنداسیون

Beam – طراحی فنداسیون ها با استفاده از تئوری فنر
اجزای تیرها برای معرفی تیرها، پوشش تونلها، و صفحه گذاری ها در روند تجزیه و تحلیل بکار می روند. در نتیجه تجزیه و تحلیل، برنامه نیروهای داخلی را (از قبیل گشتاور خمشی، نیروهای محوری و یا برشی) را در کنار تیرها قرار می دهد. اجزای تیرها در کنار خطوطی قرار داده می شوند که از قبل در توپولوژی وجود داشته اند. با این وجود، پارامترهای تیرها در هر مرحله قابل تنظیم هستند (بطور مثال، ضخامت آنها را می توان به تدریج افزایش داد)و یا می توان هر تیر را در هر مرحله بطور کامل حذف کرد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

روش (بستر) وینکلر – پاسترناک (با در نظر گرفتن پارامتر های C1 و C2 برای خاک)
تخمین ثابت های C1, C2 مورد بهره برداری از تغیر شکل لایه های خاک
ورود آسان هندسه لایه ها
انواع بارها شامل نیرو، گشتاور، نواری و نیروی ذوزنقه ای و بارهای تغییر شکلی
تخمین تعداد نوع بارها و ترکیب آنها

ریز شمع – ارزیابی و تحلیل میکروپایل ها
این برنامه برای طراحی شمع های لوله ای ( شمع های کوچک مسلح ساخته شده از لوله های فلزی ) مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ظرفیت باربری در جدار و نوک شمع ها را تجزیه و تحلیل مینماید. ویژگی های برنامه:

اطلاعات مقاطع فلزی داخل برنامه ای
بار گذاری در برابر نیروهای عادی و گشتاور
وارد کردن ساده هندسه لایه های خاک
ساخت بانک اطلاعاتی پارامتر های خاک
در نظر گرفتن وضعیت خاک چند لایه

بررسی کمانش موضعی با استفاده از روش های زیر:

معادله خمیدگی تیر منشوری
after Salas
after Souch
بررسی مقطع پایدار شمع برای مدت زمان پیشبینی شده
بررسی نوک شمع با استفاده از روش های زیر:
Lizzi
Littlejohn
Zweck
Bowlese
Véas

انجام تحلیل های می تواند بر مبنای روش حالات حدی و یا ضرایب اطمینان انجام شود.

Pile CPT – تفسیر داده های آزمایش CPT و طراحی شمع بر مبنای آن

این برنامه هم ظرفیت باربری خاک و هم تحلیل نشست های شمع و یا گروه شمع را بر اساس داده های خام حاصل از آزمایش CPT را انجام می دهد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

تحلیل ظرفیت باربری نوک و مقاومت جدار شمع با استفاده از استاندارد های:
EN 1997-3
NEN 6743
LCPC (Bustamante)
Schmertmann
طراحی شمع ها با سطح مقطع دایره ای و مستطیلی
با در نظر گرفتن روش اجرای شمع
محاسبات خودکار شمع بر اساس روش آنالیز انتخاب شده
بارگذاری در اثر بار قائم و سربار
دارای بانک اطلاعاتی جامع از خاک ها
قابلیت تشخیص لایه بندی خاک
قابلیت ورود اطلاعات CPT از فایل با فرمت متنی، فرمت gINT یا استانداردNEN
بررسی با استفاده از روش تحلیل حدی و ضرایب اطمینان
محاسبه منحنی بار نهایی و نشست برای بارگذاری داده شده
در نظر گرفتن پدیده اصطکامک منفی

Piles – تحلیل و آنالیز شمع های منفرد
این برنامه برای بررسی ظرفیت باربری قائم شمع هم در کشش و هم در فشار، همچنین آنالیز نشست و ظرفیت باربری تک شمع، طراحی شده است. این بررسی با استفاده از استاندارد EN 1997-1 ویا روش های کلاسیک (روش حالت حدی، ضرایب اطمینان) انجام می شود. ویژگی های عمده:

بررسی ظرفیت باربری قائم
Tomlinson’s method
NAVFAC DM 7.2
Method of effective stresses
آنالیز نشست
منحنی خطی بارگذاری (پولوس)
منحنی غیر خطی بارگذاری (ماسوپوست)
EN 1997 – برای انتخاب ظرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب همه روش های طراحی ، در نظر گرفتن شرایط طراحی
EN 1997 – در نظر گرفتن تکنولوژی ساخت شمع
محاسبات منحنی جابجایی با استفاده از روش اجزاء محدود و پارامترهای تغییرشکل خاک
در نظر گرفتن اثر روش ساخت
اشکال مقاطع عرضی پایه ها (مستطیلی شکل، دایره ای، مقطع I،صلیبی)
قطر مقاطع عرضی دایره ای می تواند با افزایش عمق تغییر یابد
در نظر گرفتن اثر اصطکاک منفی
طراحی مقاطع بتن مسلح بر اساس EN 1977 (EC 2) و CSN و BS و PN و IS و AS و ACI.
ضریب (واکنش بستر) خاک زیر در اطراف ستون مطابق با روشهای Vesic، Mattlock، و Rees و یا طبق داده های خود کاربر قابل اندازه گیری است

Plate – تحلیل و آنالیز پی های گسترده و دال ها با استفاده از برنامه المان های محدود

این برنامه آنالیز های فنداسیون و دال ها را با هر شکل دلخواهی با استفاده از روش المان های محدود انجام میدهد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

این برنامه با استفاده از روش اجزاء محدود تحلیلی از فونداسیون و صفحات رویی اشکال فرضی را ارائه می دهد.
مش بندی بطور خودکار هم برای اجزای مثلثی و هم چهارضلعی، بدین صورت که در اطراف نقاط و خطوط می تواند مش اصلاح شده و ریز تر داشته باشد.
مدلسازی خاک زیرین و یا فونداسیون شمعگذاری شده زیر صفحه
تکیه گاههای متمرکز و یا پراکنده (ثابت و یا فنری)
معرفی و نمایش ساده تیرها و پایه ها با استفاده از پارامترهای سطح مقطع
بارگذاری بواسطه نیروهای از پیش تعریف شده و یا جابجایی ها
حالات بارگذاری
تقویت استحکامی خمیده و یا قطع شده مورد نیاز

این برنامه به شما امکان طراحی آزماتور های طولی و عرضی را در صفحات باربر، مطابق استاندارد های مختلف (EC2, BS 8110, IS 456, PN, CSN…) میدهد.

Spread Footing – طراحی و ارزیابی پی های منفرد

این برنامه طراحی پی های تکی و منفرد تحت بار گذاری کلی را انجام میدهد.این برنامه به طور همزمان نشست و ظرفیت باربری و کج شدگی (دوران) پی را محاسبه می نماید. این برنامه همچنین می تواند آرماتور های طولی و عرضی را محاسبه نماید. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

تجزیه و تحلیل بر اساس تعداد زیادی از تئوریها (EC7، PN، IS، Brinch-Hansen)
تجزیه و تحلیل فوندانسیون بر روی خاک در حالات زهکشی و یا بدون آن
بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
پایه گذاری توسط توری، و یا پایه گذاری دایره ای و پله کانی
شکل شیبدار (مورب) شیبهای تزریق شده (با ملات و یا دوغاب)‌
شکل کلی دیاگرام فشار تحت پایه گذاری بخاطر اتصالات مرکب و کشش/فشردگی
تحلیل نشست (ب روشهای Janbu، Buismann، خاک نرم و …)
تحلیل نشست با استفاده از ضرایب خاص اودومتریک Oedometric بصورت منحنی بارگذاری اودومتریک
بعد دهی به اجزاء بتنی طبق EC2، BS، PN، IS، و ACI

طراحی سپر

Sheeting design – طراحی سازه ای سپر

این برنامه برای طراحی سازه های سپری استفاده می شود. این برنامه عمق جایگذاری سپر در خاک (برای حالات گیردار و مفصلی)، لنگر ایجاد شده، و نیروهای داخلی ایجاد شده و نیروی های مهار را محاسبه می نماید. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

ورود آسان هندسی (دیواره ها، صفحات، تیر صفحه ای و غیره)
محیط خاکی لایه بندی شده عمومی
بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
تجزیه و تحلیل سازه های ورقه ای (دارای تکیه گاه، بسته شده و بدون تکیه گاه)
تخمین تعداد بار اضافی (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها
شناسایی پایداری درونی تکیه گاهها
شکل کلی و کامل زمین در پشت سازه
اثرات زمین لرزه (Mononbe-Okabe، Arrango)
بسته ای از نیروی داخلی برای هر مرحله ساخت
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability

Sheeting check – آنالیز و تحلیل سپر ها (وابسته به فشار های وارده)

خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:
مدل سازی دقیق رفتار سازه در طول ساخت و ساز با استفاده از روش فشار وابسته dependent pressures
ورود آسان هندسه مدل (دیواره ها، صفحات، تیر صفحه ای و غیره)
در نظر گرفتن محیط خاک چند لایه
تجزیه و تحلیل سازه های ورقه ای (دارای تکیه گاه، بسته شده و بدون تکیه گاه)
در نظر گرفتن تعداد سربار (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها
شناسایی پایداری درونی تکیه گاهها
شکل کلی و کامل زمین در پشت سازه
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
اثرات زمین لرزه ( Mononbe-Okabe، Arrango)
در نظر گرفتن اثرات ساخت مرحله ای
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability

این برنامه برای بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است برخی از این پروژه ها.

طراحی دیوار نگهبان
Abutment – ارزیابی و تحلیل پایه ی پل ها

این برنامه برای بررسی کردن طراحی پایه های پل ها میباشد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
بررسی امکان شمار زیادی از انواع دیوارها
اثرات زلزله
بررسی مقاطع بتنی با استاندارد های مختلف ( EC2, BS 8110, IS 456, CSN, PN (
بررسی مقاومتی جان دیوار
طراحی بر اساس روش های حالات حدی و مقادیر ضرایب اطمینان)
بررسی وضعیت خاک چند لایه
ساخت بانک اطلاعاتی پارامتر های خاک
در نظر گرفتن سربار های وارده بر سازه ها ( نواری، ذوزنقه ای و متمرکز)
در نظر گرفتن بارهای جاگذاری شده آنکرها، فنس های ایمنی و …
مدل سازی اثر آب در طرفین سازه و مدل سازی فشار های آب به صورت لایه های آرتزین)
تحلیل پایداری درونی ( واژگونی، لغزش، ظرفیت بار بری پی های خاک
بررسی درزهای سازه ای
شکل عمومی عوارض زمین پشت سازه
خاکریز جلوی سازه
انواع مختلف فشار بروجه جلوی سازه (حالت سکون، مقاوم، مقاوم کاهش یافته)
محاسبه فشار خاک بر اساس پارامتر های تنش های موثر و تنش های کل
توانایی مدلسازی مراحل مختلف ساخت
بررسی پایداری خارجی دیوار ها با استفاده از برنامه Slope Stability
تحلیل ظرفیت باربری خاک ( در برنامه پی های تکی)

Cantilever wall – طراحی و تحلیل دیوار های نگهبان کنسولی
این برنامه برای طراحی و بررسی دیوارهای کنسولی میباشد. این برنامه شکل های مختلف دیوار و مقاطع بتن مسلح را تحلیل مینماید. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک محل زیرسازی
تحلیل مقاطع بتنی طبق استانداردهای مختلف (EC2، BS 8110، IS456، CSN، PN)
تجزیه و تحلیل طبق روش های حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن خاک چند لایه
بانک اطلاعاتی پارامترهای خاکی تعبیه شده در داخل نرم افزار
در نظر گرفتن سر بار های اعمال شده به سازه (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها (و مدل سازی آب های آرتزین)
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
تجزیه و تحلیل فشارهای زمین در پارامترهای کلی و موثر
اثرات زلزله ( Mononbe-Okabe، Arrango)
توانایی مدلسازی مراحل مختلف ساخت
بررسی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability
تجزیه و تحلیل ظرفیت بار خاک فونداسیون در برنامه طراحی پی منفرد Spread Footing

Earth pressures – فشار خاک و محاسبه آن
این برنامه فشار خاک اولیه در حالات محرک، مقاوم و سکون را بر سازه با هر نوع سطح انحنا دار دلخواه محاسبه میکند. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

در نظر گرفتن خاک چند لایه
بانک اطلاعاتی پارامترهای خاک
در نظر گرفتن سر بار های اعمال شده به سازه (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها و مدل سازی آب های آرتزین
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
تئوری های مختلف فشار خاک (Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Maindrani, Caquot Kerisel, Coulomb,.)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
تجزیه و تحلیل فشارهای زمین در پارامترهای کلی و موثر
اثرات زلزله( Mononbe-Okabe، Arrango)

Gabion – ارزیابی دیوار های گابیونی

این برنامه برای طراحی دیوارهای حائل ساخته شده از دیوار های ساخته شده از سبد توری سیمی پر شده از سنگریز( گابیون) مورد استفاده قرار میگیرد. این برنامه اجازه تحلیل دیوار با هر شکل دلخواهی را به کاربر می دهد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک محل زیرسازی
تجزیه و تحلیل طبق روش های طراحی حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن وضعیت خاک چند لایه
در نظر گرفتن سربار های وارده به سازه (نواری، ذوزنقه ای و متمرکز)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها و امکان مدلسازی آب های آرتزین
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
دیواره های خاک ریزی می توانند در جلوی سازه مشخص شوند
اثرات زلزله ( Mononbe-Okabe، Arrango)
بررسی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability

Gravity Wall – طراحی و تحلیل دیوار های نگهبان وزنی

این برنامه برای طراحی دیوارهای وزنی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین مقاطع مختلف بتن را تجزیه و تحلیل مینماید. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک
تحلیل مقاطع بتنی طبق استانداردهای مختلف (EC2، BS 8110، IS456، CSN، PN)
تجزیه و تحلیل طبق روش های طراحی حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن وضعیت خاک چند لایه
بانک اطلاعاتی پارامترهای خاکی تعبیه شده در داخل نرم افزار
در نظر گرفتن سربار های وارده به سازه (نواری، ذوزنقه ای و متمرکز)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها و امکان مدلسازی آب های آرتزین
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
تجزیه و تحلیل فشارهای زمین در پارامترهای کلی و موثر
اثرات زمین لرزه ( Mononbe-Okabe، Arrango)
امکان در نظر گرفتن اثرات مراحل ساخت بر آنالیز ها
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability
تجزیه و تحلیل ظرفیت بار بری خاک فونداسیون در برنامه پی منفرد

دیوارهای بتنی با مصالح بنایی – تحلیل و آنالیز دیوار های مسلح شده با مصالح بنایی

بررسی دیوارهای مسلح بنایی بوسیله استانداردهای اروپا(EN 1966-1-1 ) و استرالیا AS 3700 خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
طراحی ابعادی مصالح بنایی مطابق EN 1997-1-1 و AS 3700
اندازه گیری دیوارهای مسلح بنایی با EN 1966-1-1 و AS 3700
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک
تحلیل مقاطع بتنی طبق استانداردهای مختلف (EC2، BS 8110، IS456، CSN، PN)
تجزیه و تحلیل طبق روش های طراحی حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن وضعیت خاک چند لایه
بانک اطلاعاتی پارامترهای خاکی تعبیه شده در داخل نرم افزار
در نظر گرفتن سربار های وارده به سازه (نواری، ذوزنقه ای و متمرکز)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها و امکان مدلسازی آب های آرتزین
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
تجزیه و تحلیل فشارهای زمین در پارامترهای کلی و موثر
اثرات زمین لرزه ( Mononbe-Okabe، Arrango)
امکان در نظر گرفتن اثرات مراحل ساخت بر آنالیز ها
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability
تجزیه و تحلیل ظرفیت بار بری خاک فونداسیون در برنامه پی منفرد

شیبهای تحکیم شده – تحلیل پایداری شیب های میخ کوبی شده به عنوان سازه نگهبان

خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:
بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
در نظر گرفتن خاک چند لایه
در نظر گرفتن سربار های وارده به سازه (نواری، ذوزنقه ای و متمرکز
تخمین تعداد از نیروهای گیرداری مهار و آنکر، فنس های ایمنی و غیره
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک
تجزیه و تحلیل طبق روش های طراحی حالات حدی و ضرایب اطمینان
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
تجزیه و تحلیل فشارهای زمین در پارامترهای کلی و موثر
اثرات زمین لرزه (Mononbe-Okabe، Arrango)
امکان در نظر گرفتن اثرات مراحل ساخت بر آنالیز ها
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability

Prefab Wall – تحلیل و طراحی دیوار های پیش ساخته
این برنامه جهت بررسی دیوار های حائل ساخته شده از قطعات پیش ساخته بتنی به کار برده می شود. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و LRFD و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک
تجزیه و تحلیل طبق روش های طراحی حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن خاک چند لایه
در نظر گرفتن سربار های وارده به سازه (نواری، ذوزنقه ای و متمرکز)
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها امکان مدلسازی لایه آبدار آرتزین
شکل کلی و کامل عوارض زمین در پشت سازه
امکان مدلسازی خاکریز جلوی دیوار
اثرات زمین لرزه ( Mononbe-Okabe، Arrango)
شناسایی پایداری خارجی دیواره با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability

Redi Rock Wall – طرای دیوار های نگهبان با استفاده از بلوک های مخصوص سنگی
برنامه Redi Rock Wall برای طراحی و بررسی دیوارهای حائل ساخته شده از بلوک میباشد که بوسیله شرکت Redi-Rock تولید شده است. و بصورت رایگان در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

محاسبات پایداری داخلی واژگونی، لغزش، ظرفیت باربری خاک
تجزیه و تحلیل طبق روش NCMA
تجزیه و تحلیل طبق روش LRFD
تجزیه و تحلیل طبق وضعیتهای حالات حدی و ضرایب اطمینان
در نظر گرفتن خاک چند لایه
در نظر گرفتن سربار های اضافی
مدل سازی آب در جلو و یا پشت سازه ها
شکل کلی و کامل زمین در پشت سازه
خاکریز در جلوی سازه
اثرات زمین لرزه ( Mononbe-Okabe، Arrango)
شناسایی ظرفیت پایداری یک پارچه دیواره ها با استفاده از برنامه پایداری شیب Slope Stability
تجزیه ظرفیت بار پذیری یک پارچه پی ها با استفاده از برنامه پایداری پی Spread Footing

تحلیل های پایداری
Rock Stability – آنالیز پایداری شیب های سنگی

این برنامه پایداری شیب های سنگی و دیوار ها را برای مد خاصی از شکست انجام میدهد، که شامل شکست صفحه ای و یا چند وجهی و یا گوه ای می باشد. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

لغزش در امتداد سطح لغزش چند ضلعی
لغزش در کنار شکافهای گوه ای شکل زمین
مدلهای مواد و مصالح شامل Mohr-Coulomb، Hoek-Brown، Banton-Bandis
سطح لغزش صفحات پله کانی، ناهموار و صاف
وارد سازی آسان هندسه بلوکها
در نظر گرفتن تعداد بار اضافی (نواری، ذوزنقه ای، خطی)
در نظر گرفتن تعداد تکیه گاه
مدل سازی آب در شکستهای مشترک و کششی
مدل سازی اثرات زمین لرزه

Slope Stability – آنالیز پایداری شیب های خاکی
این برنامه به طور کلی و جامع برای ارزیابی پایداری شیب های خاکریز ها و حفاری ها و سپر های مهار شده استفاده می شود. سطح لغزش در این برنامه به صورت دایره ای ( مانند روش های بیشاپ ، پترسون یا اسپنسر) و یا به صورت چند ضلعی ( مانند روش سارما و یا اسپنسر) در نظر گرفته می شود. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
EN 1997 – برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
وارد سازی ساده وضعیت زمین و لایه های هندسی
بانک اطلاعاتی مربوط به انواع خاک و صخره که در داخل برنامه قرار داده شده است.
بهینه سازی سریع و قابل اطمینان سطوح لغزنده چندضلعی و مدور
در نظر گرفتن تعداد سربار (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
تعداد تکیه گاه و مهارات زمینی
مدل سازی آب با استفاده از سطح آب زیرزمینی و یا خطوط هم فشار
اثرات زمین لرزه
شماره گذاری لایه های خاک
تجزیه و تحلیل با استفاده از پارامترهای موثر و کلی
مراحل چندگانه ساخت، هر تعداد تجزیه و تحلیل در یک مرحله
بهینه سازی سطح لغزش می تواند در داخل محدوده هایی محصور شود
تجزیه و تحلیل برطبق تئوری وضعیت محدود و یا عامل ایمنی

سازه های زیر زمینی (مدفون)
Ground Loss – ارزیابی خطر برای سازه هایی که در معرض آسیب ناشی از ساخت تونل قرار دارند

این برنامه جهت آنالیز و تعیین شکل نیمرخ نشست در سطح زمین مورد حفاری قرار گرفته به کار می رود و همچنین برای تعیین خطر و میزان آسیب وارده به ساختمان ها نیز به کار می رود. اجازه دهید تا برنامه جدیدی را که مبتنی بر ارزیابی خطرات آسیبی بر سازه های زمینی مستقر در منطقه نشست است و از استانداردهای طراحی اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی بهره می برد به شما معرفی کنیم. محاسبات در این نرم افزار از تجارب مهندسی عملی که در ساخت بسیاری از جاده ها، راه آهنها،‌ و تونلهای زیرزمینی در مناطق نرم و رسی در پراگ،‌ برنو و بوداپست بدست آمده استفاده می کند. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

تعیین نیمرخ نشست از طریق روش Volume Loss و تئوری های کلاسیک (پک، لیمانوف، فازکاس)
تعیین نیمرخ نشست زمین از طریق تقریب گاووسی یا آورسین
قابلیت مدلسازی ساخت مرحله ای و چند حفاری
تعیین نیمرخ نشست، نشست ، شیب و کرنش های افقی
تعیین نیمرخ نشست در اعماق خاک
قابلیت تعریف خاک چند لایه با استفاده از روش های سنتی
ارائه جدولی برای تعیین مقادیر VL و k هنگامیکه از روش Volume Loss استفاده می شود
آنالیز ریسک ساختمان ها
تعیین کرنش های کششی، شیب ها و کرنش های موضعی
قابلیت آنالیز تکه ای از ساختمان
مقادیر طبقه بندی شده برای آنالیز ریسک ساختمان ها

تخریب ساختمان بواسطه تونل سازی : (Building Damage due to Tunneling)

تجارب بسیاری که از تعداد زیادی از تونلهای کم عمقی که در مناطق دارای ساختمان ساخته شده اند بدست آمده است این امکان را فراهم ساخته تا ارتباط بین شکافهای نشست و خسارت به ساختمانها را در مناطقی که تعداد ساختمانها زیاد و بار وزنی زیادی روی زمین است توضیح داده و تعیین نمود. این برنامه حرکت زمین را با دقتی پیش بینی می کند که می توان از نتایج آن برای تخمین میزان خسارات مالی حاصل از تونل سازی با دقتی که برای تهیه مدارک قرارداد نیز قابل قبول باشد استفاده نمود. این تخمینها برای پیمانکارهای مناقصات جهت ساخت تونلها می توانند مورد استفاده قرار گیرند

تونل (Tunnel) – این برنامه توسط روش های المان های محدود میتواند به تحلیل تونل ها بپردازد
تونل یک مدول توسعه یافته ای از برنامه FEM است. برنامه تونل نیز بر اساس برنامه FEM ساخته شده است. بعلاوه خصوصیات زیر:

دو نوع گزینه برای ایجاد پوشش (اجزاء میله ها و پایه ها – بصورت تک بعدی و یا دو بعدی استاندارد)
ای برای مدل ژئومتریکی پوشش گذاری در دو حالت پیش پردازشی با استفاده از فرمت خارجی (از قبیل DXF)
معرفی ساده پوشش گذاری در توده های خاکی و یا سنگی (در این حالت تصحیحات توپولوژیک و ایجاد توری غربال کاملاٌ خودکار انجام می شوند)
تخمین تعداد مرحله ساخت
بارگذاری هندسه آسترگذاری در فرمت DXF
استفاده از فاکتور استراحت در رفتارهای سه بعدی توده در طول حفاری
معرفی مفاصل
بارگذاری بواسطه تغییرات دمایی
درنظرگرفتن تورم خاک
درنظرگرفتن جمع شدن آستر
تحلیل آسترگذاری ثانویه هم با تغییر پارامترهای هندسی (اجزاء یک بعدی) و هم با تغییر پارامترهای آستر اولیه تا بتوان بکمک آن فشارها را انتقال داد (اجزاء دو بعدی)
مشخص کردن نقاط پایش در هر کجای سازه
ارائه نحوه توزیع نیروهای درونی در قسمتهای فعال آستر بصورت تصویری
مشخص کردن تکیه گاهها و لنگرها در نقاط پایانی و یا در طول آنها
مشخص کردن تکیه گاهها و لنگرها در منطقه خاک بهسازی شده (منطقه تکیه گاهی)

آنالیز نشست
Settlement – محاسبات نشست خاک
نشست های صورت گرفته توسط سربار و تغییر سطح آب زیر زمینی توسط این برنامه انجام می شود. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

تئوریهای تحلیل نشست (Janbu, Buisman, Soft Soil با استفاده از شاخص و ضریب فشردگی، نشست ثانویه طبق فرمول Ladde)
کم کردن منطقه موثر مطابق نظریه استحکام سازه ها، بصورت درصد فشارهای ژئواستاتیک و یا خاک زیرین تراکم ناپذیر
تجزیه و تحلیل نشست با استفاده از ضرایب خاص اودومتریک (تحکیم سنجی)‌ Oedometric بصورت منحنی بارگذاری اودومتریک
در نظر گرفتن تعداد سربار اضافی بر روی سازه ها (بار متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
تجزیه و تحلیل خودکار نشست و فشارها در تمامی نقاط مهم
نتایج بصورت نوارهای رنگی نمایش داده میشود
نتایج نشست برای هر خاکریز جداگانه
در نظر گرفتن محیط خاک چند لایه
اطلاعات داخل برنامه ای خاک

مدلسازی دیجیتال عوارض زمین (DTM)
Terrain – مدلسازی دیجیتال عوارض زمین
این برنامه عوارض زمین را به صورت دیجیتال، از طریق داده های نقطه ای (گمانه ها) مدل می نماید. خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

تولید مدلهای عوارض زمین دیجیتال DTM از نقاط ورودی، مرزها و سوراخها
وارد سازی داده های بصورت فرمت های TXT و DXF و معیارهای ژئودزی
محاسبات حفاری و حجم خاک ریزی
توصیف ساده سازه ها و طبقه بندی زمین
مدل سازی لایه های ژئوتکنیکی با استفاده از گمانه های حفاری
مدل سازی سطح آب زیرزمینی
رابط ۳ بعدی گرافیکی مطلوب کاربر
رسم خطوط کانتوری
انتقال (فرستادن) داده ها به سایر برنامه های GEO5
مدیریت وظیفه ( Task Manager ) برای برنامه GEO5

مجموعه ای کامل از نرم افزار ها
یکی از فواید اصلی GEO5 سطح بالای بهم پیوستگی برنامه های آن است. در واقع این نرم افزار سیستم یکپارچه ای است که بر اساس دو روش تحلیلی و اجزاء محدود کار می کند. روشهای محاسباتی تحلیلی مرتبط به هم (بطور مثال طراحی سپر ها و یا تحلیل پایداری شیب)‌ به کاربران اجازه می دهند تا با سرعت و با کارآیی بالایی سازه ها را طراحی و یا کنترل کنند. در صورت نیاز،‌ سازه طراحی شده را می توان به برنامه FEM منتقل کرد که در آن تحلیل کلی سازه ها بصورت اجزاء محدود در آن انجام می شود. این کار نه تنها از هدررفت وقت کاربر جلوگیری می کند بلکه دو راه حل مستقل را با یکدیگر مقایسه کرده که می توان به کمک آن درجه اطمینان طراحی را افزایش داد.

اولین برنامه از خانواده برنامه های GEO در سال ۱۹۹۰ وارد بازار کشور چک شد. این برنامه های خاص در محیط MS/DOS با گرافیک پایه اولیه کار می کردند و روش وارد کردن داده ها در آنها بسیار آسان و ساده بود. این نرم افزارها بسرعت عامه پسند شدند و در ظرف ۱۰ سال برنامه های GEO بازار نرم افزاری ژئوتکنیکی چک و اسلواکی را قبضه کردند. در سال ۲۰۰۰، GEO4،‌ نسخه جدید تحت ویندوز منتشر شد. این نرم افزار موجب شد نسخه هایی به زبانهای دیگر تهیه شده و در سطح جهان توزیع شوند. در حال حاضر شرکت Fine (با مسئولیت محدود) محصولاتی را از طریق نمایندگیهای فروش خود در ۷۰ کشور جهان ارائه می دهد. نسخه های نرم افزاری GEO در ۹ زبان وجود دارند و تاکنون در ۷۰ کشور جهان به فروش رفته اند. در حال حاضر حدود ۲۳۰۰ شرکت در سراسر جهان وجود دارند که که از نرم افزارهای ارائه شده شرکت Fine (با مسئولیت محدود)‌ استفاده می کنند.

محیط کاربر پسند
شرکت Fine با مسئولیت محدود در تمامی برنامه های GEO تاکید بر آسان وارد کردن داده ها و محیطی کاری مطلوب برای کاربر دارد. در اکثر کاربریهای این نرم افزار این امکان وجود دارد که یک سازه ظرف یک مدت ساعت طراحی و کنترل شود بدون آنکه نیاز به آموزش خاصی باشد. هنگامیکه کاربر در حال کار با یکی از برنامه های GEO پس از یک وقفه به کار باز می گردد میداند که چگونه داده ها را باید وارد کند و برنامه را مورد استفاده قرار دهد. ایده اساسی نرم افزار این است که کلیه داده های ورودی بلافاصله نشان داده شوند. هنگامیکه کاربر بخواهد ابعاد سازه را وارد و یا اصلاح کند نیازی به بازکردن dialogue box نیست و تنها کافی است که بر روی ابعاد سازه کلیک کرده تا مقادیر آن را تغییر دهد. این قواعد ساده با سایر کابردهای application های برنامه پیچیده مانند FEM نیز یکپارچه شده اند که در این برنامه ها لایه های خاک و خطوط سازه بطور خودکار یافت می شوند و مش بندی مناسب ایجاد می شود. هر گونه تغییر در داده های ورودی، به سرعت در صفحه نمایش نشان داده می شود. این قابلیت، این توانایی را به کاربر می دهد تا بر روی اطلاعات و داده های وارد شده کنترل کاملی داشته باشد.

خروجی های جامع گرافیکی
یکی از مهمترین اهداف هر برنامه کامپیوتری این است که خروجی خوبی به کاربر ارائه دهد. برنامه های GEO به کاربر این امکان را می دهد که به سادگی خروجی های متنی و گرافیکی واضحی ایجاد کند. گزارش تحلیل سازه ای جزء اصلی ترین خروجی ها محسوب می شود. این گزارش طبق یک نمودار درختی ایجاد می شود که اجازه اضافه نمودن اشکال را به گزارش می دهد، ایجاد می شود . در هر مد (حالت)‌ تحلیل و یا ورود داده ها می توان یک یا چند شکل را به فهرست عکسها وارد کرد. هر عکسی قابل تغییر، قابل بزرگنمایی،‌ و یا رنگی شدن را دارد. اشکال بطور خودکار به گزارش تحلیل سازه ها وارد شده و درصورتیکه در داده های ورودی تغییری داده شود بطور خودکار بهنگام می شوند (این تغییرات در اشکال نشان داده می شوند- م). نتیجه خروجی ای بهنگام شده و به راحتی قابل درک است.

راهنمای متنی جامع
کاربران قبل از استفاده از برنامه GEO5 به آموزش گسترده ای احتیاج ندارند- آنها مطمئنا می توانند ظرف مدت چند دقیقه کار با برنامه را شروع کنند. کلیه برنامه های GEO دارای راهنمایی هستند که به متن حساس می باشد و درهر جای برنامه با فشار دکمه F1 قابل دسترس می باشد. هر عنوانی با حداکثر ۴ کلیک موس قابل دسترس خواهد بود. راهنمای برنامه (Help) حاوی تعریفی از کلیه اجزای کنترلی و ورودی بهمراه دستور ایجاد خروجی و سایر امکانات می باشد. همچنین شامل پیش زمینه های نظری و جداولی است که مقادیر و متغیرهای توصیه شده در برنامه روی صفحه را شامل می شود. کاربر می تواند با استفاده از لینکهای متن و منوی درختی به سرفصلهای راهنمای برنامه برود و یا بطور مستقیم به سرفصل دلخواه برود و دنبال موضوع بگردد. برنامه راهنمای (Help)‌ نرم افزار GEO بیش از هزار صفحه می باشد. در مقایسه با کتابهای آموزشی،‌ مزیت اصلی راهنمای برنامه GEO امکان دسترسی سریع و لحظه ای به آن است. این راهنما و یا هر سرفصل بطور جداگانه قابل چاپگیری می باشند. هر نسخه جدید نرم افزار شامل یک راهنمای کامل بروز شده می باشد.

سازگاری با استاندارد ها
یکی از خصوصیات مهم برنامه GEO5 قابلیت هماهنگی با استانداردها و عرف مهندسی کشورهاست. کلیه این برنامه ها بر اساس نظریه های کلی و کاملاً شناخته شده کار می کنند و فقط شکل آخرین کنترل وابسته به استاندارد هر کشور می باشد. کلیه کاربردهای GEO به کاربران این اجازه را می دهند که سازه ها را بر اساس تئوری حالات حدی و روش ضرایب اطمینان چک و کنترل کنند.کاربر می تواند هر ضریب کاهش، وضرایب آنالیز را تغییر دهد و یا اصلاح کند به این طریق کاربر می تواند سازه ای را با استانداردهای Eurocode،‌ یا انگلیسی،‌ آمریکایی، استرالیایی، هندی و یا هر کشور دیگری در داخل یک واحد (module) طراحی کند. طراحی سازه های بتنی طبق استاندارد های EC2, PN, BS, IS, ACI و غیره انجام می شود.

نسخه حاضر نرم افزار GEO5 تحت لایسنس شرکت Bentley منتشر شده است.
دانلود نرم افزار Bentley GeoStructural Analysis v19.00.39.00 Build 01.21.2015 – قسمت اول
دانلود نرم افزار Bentley GeoStructural Analysis v19.00.39.00 Build 01.21.2015 – قسمت دوم

کد بایگانی : AOSM_SOF_AA_02
دانلود نرم افزار Bentley GeoStructural Finite Element Method v19.00.39.00 Build 21.1.2015

کد بایگانی : AOSM_SOF_AA_03

راهنمای نصب و فعالسازی نرم افزار

بعد از نصب نرم افزار بر روی فایل موجود در پوشه Patch کلیک کنید و در پنجره باز شده بر روی گزینه GeoStructural Analysis و Finite Element Analysis کلیک کنید و منتظر بمانید تا نرم افزار فعال گردد.