صفحه 1 از 1

تفاوت برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS با SDS چیست

ارسال شده: جمعه 25 آبان 1397, 12:31 pm
توسط naderloo
تفاوت MSDS با SDS
یک SDS می تواند یک MSDS باشد.
ولی MSDS نمی تواند SDS باشد.
معمولا MSDS ها دارای ۹ بخش هستند ولی SDS ها دارای ۱۶ بخش اند.
بخش اول: شناسایی ماده/ ترکیب و تهیه کننده
بخش دوم: شناسایی خطر
بخش سوم: ترکیبات / اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده
بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه
بخش پنجم: اقدامات اطفای حریق
بخش ششم: اقداات در زمان نشت
بخش هفتم: رسیدگی و نگهداری
بخش هشتم: کنترل مواجهه / حفاظت فردی
بخش نهم: ویژگی های فیزیکی و شیمیائی
بخش دهم: ثبات و واکنش پذیری
بخش یازدهم: اطلاعات سم شناسی
بخش دوازدهم: اطلاعات زیست محیطی
بخش سیزدهم: نحوه معدوم سازی
بخش چهاردهم: اطلاعات حمل و نقل
بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی
بخش شانزدهم: اطلاعات دیگر شامل اطلاعات آماده سازی واصلاح SDS