صفحه 1 از 1

كتاب مدیریت كاربردی محل دفن پسماند به زودی منتشر می شود

ارسال شده: پنج شنبه 23 خرداد 1392, 1:05 pm
توسط mahmoodarya
14701_site.jpg
در این کتاب نکات کاربردی و مهم در زمینه انتخاب، طراحی، بهره برداری و پایش محلهای دفن پسماند در شش فصل گنجانیده شده است. همچنین در این زمینه سعی شده است که بیشترین استفاده از قوانین و آیین نامه های اجرایی داخلی در زمینه مدیریت پسماند انجام شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.chaponashr.ir مراجعه شود.