پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران - قوانین استفاده

با دسترسی به “پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران” (در سطور بعد “ما”, “پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران”, “http://www.mozh.org/Forum” را بیان دارد), پیروی از قوانین مقابل را قبول میکنید. اگر این قوانین را قبول ندارید لطفا از “پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران” استفاده نکنید. این قوانین در هر زمانی ممکن است تغییر کند و ما تمام سعی خودمان را خواهیم کرد که این تغییرات را به شما اطلاع دهیم، با این وجود باید قوانین موجود را در بازه های زمانی منظم کنترل کنید و از تغییرات آگاه شوید.اگر قوانین موجود در “پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران” تغییر کند و شما به استفاده از آن ادامه دهید،این بدان معنا خواهد بود که شما این قوانین را پذیرفته اید.

انجمن های ما توسط phpBB ایجاد شده اند (در سطور بعدی “آنها”, “نرم افزار phpBB”, “www.phpbb.com”, “گروه phpBB”, “تیم phpBB” را بیان میکند) که تحت لایسنس “General Public License” فعالیت میکند (در سطور بعدی به عنوان “GPL” یاد خواهد شد) و از www.phpbb.com قابل بارگیری است. نرم افزار phpBB تنها نرم افزاری است برای تسهیل بحث وگفتگو در اینترنت. گروه phpBB مسئول هیچگونه محتوا و یا رفتاری که مورد تایید و یا عدم تایید phpBB باشد،نیست برای اطلاعات بیشتر در مورد phpBB لطفا به آدرس http://www.phpbb.com/ مراجعه کنید.

انجمن های ما توسط php-BB فارسی سازی شده اند. (در سطور بعدی “آنها”,“www.php-bb.ir”,“تیم php-bb” را بیان میکند.) php-bb تنها این نرم افزار را فارسی سازی کرده است و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطال