• به انجمن خوش آمدید!
آیا می دانید ؟

خوش آمدید، دوست گرامی اگر اولین بار است وارد انجمن شده اید لطفا ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت عضو شوید در غیر اینصورت وارد شوید.
قوانين انجمن


لطفا براي مشاهده قوانين انجمن اينجارا کليک کنيدارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 1 پست ] 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 12 مرداد ماه 1388 23:49 
آفلاين
نماد کاربر
مدیر کل
مدیر کل
پست ها : 3102
امتياز: 82823
عضویت: 17 آبان ماه 1387 01:00
ساکن: تهران
تشکر کرده: 1420 بار
تشکر شده: 2133 بار
سن: 43
آخرین بازدید: 24 آذر ماه 1398 16:30
MMMMMMMMM

ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم‬
‫ﻫﺪف از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫آﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻻلﺳﺎزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.‬
‫ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎمﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ در آب ﺧﺮوﺟﻲاز ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪود 2/0 ﺗﺎ‬ ‫3/0 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در زﻳﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب‬‫ﺧﺎم ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و از روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮيﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺷﻮد.‬


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

عضويت  / ورود
که آسودگی ما عدم ماست

برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورودعضويت  / ورود


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب naderloo تشکر کننده ها:
 

Ebrahim Parsa (8 فروردين ماه 1390 06:25)

نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 [ 1 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمانقوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به: