مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

در این انجمن به کارشناسی ارشد در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

با سلام از تمامی عزیزان با اجازه مهندس نادرلو دعوت میکنم البته خواهش میکنم روزی یک نکته نفری در مبحث های مختلف دروس ارشد بهداشت محیط( در این پست اختصاصا در مبحث آب) از نکته هایی که به نظر خودتون مهم میاد را ذکر کنند فکر میکنم این کار خیلی به خودتون هم کمک خواهد کرد چون دیدگاه ها مختلفه و شاید کتابی که شما یا من میخونیم رفرنس های متفاوتی باشه پس نکته های بیشتری یاد خواهیم گرفت.
زیاد سخت نیست هر نکته ای که به نظرتون مهم میاد....


نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

در هنگام استفاده از پلی الکترولیت ها مکانیسم غالب انعقاد پل سازی بین ذرات است
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

انواع فرایند های ته نشینی ته نشینی نوع اول: ته نشینی ذرات معلق بطور مجزا ته نشینی نوع دوم : ذرات لخته شده و چسبنده
ته نشینی نوع سوم: ته نشینی ناحیه ای به صورت پتوی لجن
ته نشینی نوع چهارم: ته نشینی فشرده
RIGHT DIR=RTL]ته نشینی نوع اول:/RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN=ته نشین نوع اول به معنای ته نشین شدن ذرات به صورت کاملاً مجزا می باشد در این نوع ته نشینی هیچ گونه لخته سازی صورت نمیگیرد./RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN= /RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL]ته نشینی نوع دوم:/RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN=در این نوع ته نشینی ذرات به هم می پیوندند و لخته هاي بزرگتري را ایجاد می نماید. این لخته ها زودتر ته نشین می شوند. لازم به ذکر است که بازده حذف ذرات در حوضچه هاي ته نشینی به عمق بستگی ندارند. براي افزایش قدرت ته نشینی حوضچه ها می توان از صفحات مورب استفاده نمود. زاویه نصب این صفحات باید ما بین 45 الی 60 درجه باشد./RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN= /RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL]ته نشینی نوع سوم:/RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN=در این ناحیه لخته هاي تشکیل شده به هم نزدیک شده و سپس از برخورد با یکدیگر منجر به کندي عمل ته نشینی می شوند./RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN=ته نشینی نوع چهارم:/RIGHT DIR]
RIGHT DIR=RTL ALIGN=در این نوع ته نشینی لخته ها دیگر امکان ته نشینی ندارند ولی امکان فشرده شدن را دارند، لذا ته نشینی بیشتر در این بخش فقط از طریق فشرده سازي لجن انجام می پذیرد./RIGHT DIR]
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

معمول ترین روش برای انعقاد ذرات در تصفیه خانه آب روش تشکیل رسوب انعقاد جارویی است

به دلیل این که پایداری مجدد ندارد و حساسیتی در تنظیم دوز نداریم

و در کدورت های کم این روش غالب است و phبالا در این روش مفید واقع خواهد شد
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

در ناپایدار سازی سیستم های کلوئیدی هدف کاهش پتانسیل زتا است
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

کلرید فریک
مواد منعقدکننده معدنی در آب سرد موثر نیستند ولی کلرید فریک موثر است .
کلرید فریک منعقدکننده ی که سریع ته نشین می شود(تولید لخته با دانسیته بالا نسبت به آلوم )
محدوده pH وسیع است .
قدر ت انعقاد بیشتر است .
کلرید فریک مشکل خورندگی دارد.
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

واحد مقدار کل غلظت THMs در آب آشامیدنی جمع کل CHBr3 ، CHCL 2 Br ، CHCLBr2 ،CHBr3 برحسب میکرو گرم در لیتر است
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

تری هالو متان جزء استاندارد اولیه است
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

THMs شامل : تری کرومتان ،تری برومومتان ،دی کلروبرومتان،دی بروموکلرومتان است
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

آب نرم و آب های بازیابی شده نسبت به آب های سخت به مراتب حاوی غلظت بالاتری از سدیم می باشند .
در هنگام نرم سازی آب سخت ، سدیم جایگزین کلسیم شده و از این طریق غلظت آن افزایش می یابد.
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

۱۰۰- ۹۰ ٪ کریپتوسپوریدیوم توسط فرایند صافی شنی متداول حذف می شود.
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

سوال : تفاوت بین معیار و استاندارد چیست ؟

جواب:
معیار Criteria :
انتخاب خصوصیات( فیزیکی ،شیمیایی ،باکتریولوژیکی )که بهداشت و سلامت فرد را تامین می کند و با توجه به استانداردهای علمی و سوابق جمع آوری شده و تدوین می شوندو بدون توجه به مسائل جانبی مثل نژاد،مذهب و قوم و .... می باشند.

استاندارد Standard :
با توجه به شرایط اجتماعی و امکانات فنی و مهندسی ،نیروی انسانی ،اقتصادی و موقعیت اجتماعی و ... تدوین می گردد.
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

مزيت اصلي شيرهاي قطع و وصل ايجاد حداقل افت فشار است كه با توجه به موقعيت نصب آنها كه ممكن است به صورت مدفون و يا داخل حوضچه ايستگاه پمپاژ و يا شيرخانه باشند، داراي شرايط خاصي از نظر طراحي هستند . شيرهاي قطع و وصل مورد استفاده در صنعت آب عبارتند از:
- شيرهاي كشويي
- شيرهاي پروانه اي
- شيرهاي توپي
- شيرهاي كروي
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

اکسیلاتور بر اساس بار سطحی و زمان ماند آب طراحی می شود
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه آب

پست توسط majid8890 »

در آزمایش MPNهر گاه رقتی تمام لوله هایش مثبت شد آن رقت در شمارش به حساب نمی آید
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “کارشناسی ارشد”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان