اسپیرومتری

در این انجمن به بیماریهای ناشی از کار در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

hamid62
جدید
جدید
پست: 5
تاریخ عضویت: سه شنبه 15 تیر 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر شده: 6 دفعه
تماس:

اسپیرومتری

پست توسط hamid62 »

font=Tahoma]size=3]اسپیرومتری بعنوان یک جزء ضروری و از برنامه های نظارت بالینی دستگاه تنفس می باشد در طی ارزیابی اولیه جهت استخدام می توان متقاضیانی را که دچار ضایعات احتمالی ریوی هستند را مشخص کرد تشخیص زودرس می تواند در انتخاب شغل خاص برای یک فرد و اقدام های بهداشتی لازم مفید باشد بنابراین معاینات دوره ای کارگران بوسیله اسپیرومتری می تواند بیماری های ریوی را در مراحل اول شناسایی کند این نتایج بسیار سودمند و قابل استفاده میباشد چرا که این کار باعث پیشرفت در کنترل بیماریهای شغلی و نیز واگذاری درست و معقول یک حرفه می گردد. در صنایع جهت بررسی عملکرد ریه ، اسپیرومتری مهمترین ، در دسترس ترین و کم هزینه ترین آزمون عملکرد ریه است./size]/font]
font=Tahoma]b]FONT=Tahoma]size=3]اسپیرومتر و اسپیروگرام/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]اسپیرومتر دستگاهی است که توسط آن حجم ها و ظرفیت های ریوی اندازه گیری میشود عمل انجام شده توسط اسپیرومتر را اسپیرومری می نامند و به برگه ای که دستگاه شاخص را روی آن ثبت می کند اسپیروگرام می گویند ./size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]بعضی از حجم های ریوی که به حجم استاتیک معروفند با اسپیرومتری ساده قابل اندازه گیری میباشند این حجم ها ، حجم هایی هستند که بیمار قادر است آنها را به ریه خود داخل و یا از ریه خارج نماید. حجم باقیمانده که بعد از حداکثر فشار بازدمی همچنان در ریه باقی می ماند و نیز وابسته های آن مثل ظرفیت کل ریه و ظرفیت عملی باقیمانده با اسپیرومتر ی ساده قابل اندازه گیری نیستند و برای اندازه گیری آنها باید از سایر آزمون های عملکرد ریه نظیر روش ترقیق گاز هلیم استفاده کرد./size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]مانورهای مختلف اسپیرومتری/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]علاوه بر اندازه گیری حجم ها و ظرفیت های ریه می توان سرعت خروج گازها از ریه را نیز توسط آزمون های عملکردریه اندازه گیری نمود . همچنین سنجش های اطلاعاتی درباره باز شدن راههای هوایی ، شدت اختلال راههای هوایی و یا اینکه آیا بیمار دچار مشکل راه هوایی کوچک یا بزرگ است به دست می آید بعضی از مانورهای اسپیرومتری بصورت زیر هستند /size]/font]/b]
size=3]b]u]font=Tahoma]Slow vital capacity(SVC)-1/font]/u]/b]b]u]font=Tahoma] /font]/u]/b]/size]
b]font=Tahoma]size=3] مقدار هوایی است که فرد طی یک دم عمیق وارد ریه می کند وطی یک بازدم عمیق از ریه خارج می کند در این مانور عمق تنفس برای ما مهم است/size]/font]/b]
size=3]b]font=Tahoma]2-u]-/u]/font]/b]b]u]font=Tahoma]F . V . C/font]/u]/b]b]u]font=Tahoma] ( ظرفیت حیاتی اجباری یا پر فشار)/font]/u]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]Forced vital/font]/b]b]font=Tahoma]SIZE=2] /size]/font]/b]b]font=Tahoma]capacity/font]/b]b]font=Tahoma] حجم هوایی است که می توان بعد از یک دم عمیق ، با حداکثر توان از ریه خارج کرد. البته در ادامه تست یک دم عمیق در انتهای کار توصیه می شود.در این مانور عمق وسرعت تنفس هر دو برای ما مهم است بیماریهای ریوی انسدادی مقدار/font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] در مقایسه با /font]/b]b]font=Tahoma]VC/font]/b]b]font=Tahoma] کاهش می یابد و نشان دهنده احتباس هوا همراه با باز دم پر فشار است./font]/b]/SIZE]
size=3]b]font=Tahoma]3- /font]/b]b]font=Tahoma]F . E . V T/font]/b]b]font=Tahoma] یا حجم زمانهای بازدمی اجباری /font]/b]b]font=Tahoma]Forced expiratory volume time/font]/b]b]font=Tahoma] حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه خارج شود. از منحنی/font]/b]b]font=Tahoma]fvc/font]/b]b]font=Tahoma] میتوان حجم زمان بازدمی اجباری را بدست آورد /font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] ،/font]/b]b]font=Tahoma]FEV2/font]/b]b]font=Tahoma]و /font]/b]b]font=Tahoma]FEV0.5/font]/b]b]font=Tahoma]که ارقام اندیس بر حسب ثانیه است شایعترین حجم زمان بازدم اجباری که اندازه گیری می شود مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم اجباری و پر فشار که از ظرفیت کل ریه شروع می شود از ریه ها خارج می گردد در بیماریهای ریوی انسدادی زمان لازم برای بازدم اجباری حجم افزایش می یابد./font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma]4- /font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]FEV0.5/font]/b]/size]
b]font=Tahoma]size=3]عبارتست از کسری از ظرفیت حیاتی که میتوان آنرا در ثانیه اول در طی بازدم از ریه خارج کرد. در اشخاص سالم و جوان مقدار این نسبت حدود 85% است که با افزایش سن کاهش می یابد و پایینترین حد طبیعی آنرا 70-75 % در نظر می گیرند./size]/font]/b]
size=3]b]font=Tahoma]5- /font]/b]b]font=Tahoma]FEF25-75%/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]Forced/font]/b]b]font=Tahoma]SIZE=2] /size]/font]/b]b]font=Tahoma]expiration Flow/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]/SIZE]
b]font=Tahoma]size=3]متغیر دقیقتری برای تشخیص مراحل اولیه انسدادی راههای هوایی بویژه راههای هوایی کوچک می باشد اما بدلیل اینکه این پارامتر در افراد طبیعی به میزان زیادی متفاوت است در تصمیم گیری تنها بر اساس آن اتفاق نظر وجود ندارد مثلا در افرادی که ریه آنها کوچکتر از حد طبیعی است در حین بازدم پرفشار مقدار کمتری هوا از ریه بیرون می دهند به این ترتیب ممکن است با اینکه به نسبت اندازه ریه ها بیمار طبیعی باشد کمتر از مقدار مورد انتظار به نظر می رسد در نتیجه تغییرات شاخص به تنهایی باید با احتیاط تفسیر شود /size]/font]/b]
size=3]b]font=Tahoma]6- /font]/b]b]font=Tahoma]PEF/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]Peak/font]/b]b]font=Tahoma]SIZE=2] /size]/font]/b]b]font=Tahoma]expiratory Flow/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]/SIZE]
b]font=Tahoma]size=3]سرعت اوج بازدمی است . در طول انجام عمل بازدم سریع ، سرعت جریا ن هوایی را که شخص از ریه ها خارج می کند به یک مقدار ماکزیمم می رسد که به سرعت اوج بازدمی معروف است ./size]/font]/b]
size=3]b]font=Tahoma]7- /font]/b]b]font=Tahoma]LTN/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]LOWER/font]/b]b]font=Tahoma]SIZE=2] /size]/font]/b]b]font=Tahoma]limit normal/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]/SIZE]
b]font=Tahoma]size=3]حداقل مقدار نرمال است که مقدار 80% از میزان حجم ها وظرفیت ها دارا باشد. /size]/font]/b]
b]font=Tahoma]/font]/b]
size=3]b]font=Tahoma]8- /font]/b]b]font=Tahoma]MVV/font]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]maximum/font]/b]b]font=Tahoma]SIZE=2] /size]/font]/b]b]font=Tahoma]ventilatory valume/font]/b]/SIZE]
b]font=Tahoma]size=3]این مانور به حداکثر حجم تهویه که به حداکثر ظرفیت تنفس موسوم است که عبارت است از مقدار هوایی که شخص با حداکثر توان در طی 12- 15 ثانیه وارد ریه می کند و از آن خارج می سازد در این آزمون فرد سریع و عمیق تنفس می کند در بیماری انسدادی این مقدار کاهش می یابد./size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]الگوهای تفسیر معیارهای اسپیرومتری براساس فلو دیاگرام جهانی/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]برای تفسیر اسپیرومتری انجام شده می توان از شکل طبقه بندی انجام شده استفاده کرد براساس این شکل افرادی که تحت اسپیرومتر ی قرار گرفتند به صورت زیر به 6 گروه تقسیم می شوند :/size]/font]/b]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه /font]/u]/b]b]u]font=Tahoma]A/font]/u]/b]b]font=Tahoma]: /font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این افراد از نظر جریانهای بازدمی/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] و/font]/b]b]font=Tahoma]FEF0.25-0.75/font]/b]b]font=Tahoma] میزان نرمال می باشند /font]/b]/size]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه /font]/u]/b]b]font=Tahoma]B/font]/b]b]font=Tahoma]: /font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این افراد در گروه احتمالا نرمال قرار دارند و نسبت/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] در حد نرمال است با یان حال کاهش/font]/b]b]font=Tahoma]FEF0.25-0.75/font]/b]b]font=Tahoma] وجود دارد ./font]/b]/size]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه/font]/u]/b]b]font=Tahoma] /font]/b]b]font=Tahoma]C/font]/b]b]font=Tahoma]:/font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این افراد دارای اختلالات محدودیتی مجاری تنفسی از نوع شدید ، متوسط یا ضعیف هستند که در آنها/font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] کاهش یافته است اما نسبت /font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma]حفظ شده است ./font]/b]/size]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه/font]/u]/b]b]font=Tahoma]D/font]/b]b]font=Tahoma] :/font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این افراد دارای/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/font]/b]b]font=Tahoma] و/font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] نرمال هستند اما در هر حال مقداری کاهش در نسبت/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] به حالت نرمال وجود دارد./font]/b]/size]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه/font]/u]/b]b]font=Tahoma]E/font]/b]b]font=Tahoma] :/font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این گروه دارای اختلالات انسدادی مجاری تنفسی از نوع شدید ، متوسط یا ضعیف هستند که بوسیله کاهش در نسبت/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] با /font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] نرمال مشخص می شوند./font]/b]/size]
size=3]b]u]font=Tahoma]گروه /font]/u]/b]b]font=Tahoma]F/font]/b]b]font=Tahoma]:/font]/b]/size]
size=3]b]font=Tahoma] این افراد دارای اختلالات توام هستند که به وسیله کاهش در نسبت/font]/b]b]font=Tahoma]FEV1/FVC/font]/b]b]font=Tahoma] و/font]/b]b]font=Tahoma]FVC/font]/b]b]font=Tahoma] مقدار مشخص می شوند./font]/b]/size]
b]u]font=Tahoma]size=3]اختلالات تحدیدی /size]/font]/u]/b]
b]font=Tahoma]size=3]این اختلال به دلیل بیماریهای ریوی که باعث فیبروز آلوئول های داخل ریه و بافت برونش میشود ایجاد می گردد ./size]/font]/b]
b]u]font=Tahoma]size=3]اختلالات انسدادی/size]/font]/u]/b]
b]font=Tahoma]size=3]عبارتست از شرایطی که در آن برای مدت کوتاهی برونش ها باریک و محدود می شوند که ممکن است بخش وسیعی از برونش تحت تاثیر این شرایط قرار گیرند این شرایط ممکن است بصورت خودبخودی و یا استفاده از دارو ها یا تماس با عوامل شیمیایی انجام گردد./size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]هدف از انجام اسپیرومتری/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]این اهداف عبارتند از :/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]1- در معاینات قبل از استخدام جهت تعیین استعداد و قابلیت فرد برای کار مورد نظر/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]2- تشخیص زود رس بیماریهای ریوی و عوارض ناشی از کار/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]3- درمان بهنگام و جلوگیری از بیماریهای شغلی/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]4- توصیه برای تغییر شغل و یا محدود نمودن کار کارگران بیمار/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]5- حفظ سلامت سایر کارگران و در برخی موارد سایر افراد جامعه/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]/font]/b]
b]font=Tahoma]size=3]i]url=http://www.ohsfaraji.blogfa.com]حمید فرجی کارشناس بهداشت حرفه ای/url]/i]/size]/font]/b]
b]font=Tahoma]/font]/b]
/FONT]


بازگشت به “بیماریهای ناشی از کار”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان