میزان کلرخواهی مخزن اب

در این انجمن به کارشناسی ارشد در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
leila25
جدید
جدید
پست: 99
تاریخ عضویت: دو شنبه 3 شهریور 1393, 8:21 pm
تشکر کرده: 4 دفعه
تشکر شده: 8 دفعه
تماس:

میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط leila25 »

سلام خسته نباشید یه سوال داشتم..............

میزان کلرخواهی آب را چه جوری اندازه میگیریم؟پرکلرین چند درصد باید به مخزن آب بزنیم تا میزان کلر باقیمانده آب مطلوب گردد؟؟
ممنون میشم از راهنماییتون


نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3177
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط naderloo »

leila25 نوشته شده:سلام خسته نباشید یه سوال داشتم..............

میزان کلرخواهی آب را چه جوری اندازه میگیریم؟پرکلرین چند درصد باید به مخزن آب بزنیم تا میزان کلر باقیمانده آب مطلوب گردد؟؟
ممنون میشم از راهنماییتون

‫ﻫﺪف از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫آﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻻلﺳﺎزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.‬
‫ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ در آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪود 0.2 ﺗﺎ‬ ‫0.3 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در زﻳﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب‬‫ﺧﺎم ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و از روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮيﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺷﻮد.‬
براي حصول اطمينان از درستي كلرزني قواعد زير بايستي رعايت شود:
1 ـ آب مورد گندزدايي، صاف و بدون كدورت باشد.
2 ـ كلر مورد نياز آب مشخص گردد، نقطه شكست كلر و كلر باقي مانده آزاد حائز اهميت است.
3 ـ در هر حال زمان تماس حدود يك ساعت براي ازبين بردن زيستوارك‌هاي حساس در مقابل كلر منظور گردد.
4 ـ حداقل كلر باقيمانده پس از يك ساعت 5/0 ميلي گرم در ليتر پيشنهاد مي‌شود. اين مقدار در همه گيري‌هاي بيماري‌هاي روده تا 1 ميلي گرم در ليتر نيز توصيه شده است.
5 ـ مقدار كلر مورد نياز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار كلري كه به آب اضافه مي‌شود تا پس از يك ساعت مقدار 5/0 ميلي گرم در ليتر كلر باقي مانده داشته باشد.روش كلرزني
با توجه به حجم آب مورد گندزدايي و وسعت پروژه، روش كلرزني تعيين مي‌گردد. كلر ممكن است به يكي از اشكال زير در دسترس باشد:
الف) گازكلر Cl2
ب) كلرامين NH2 Cl و NHCl2
ج) پركلرين High Test Hypochlorit) H.T.H)
د) دي اكسيد كلر Clo2
كلر اولين ماده انتخابي در گندزدايي آب است زيرا ارزان، موثر و كاربرد آن بسيار ساده است. براي جلوگيري از آثار سمي آن توسط دستگاه كلرزني به آب اضافه مي‌شود. تركيب آمونياكي كلر نيز براي گندزدايي آب به كار مي‌رود ليكن اثر آن كندتر از اثر كلر است اين امر باعث محدوديت استفاده از آن شده است.
پركلرين يا H.T.H يا هيپوكلريت پر قدرت، يكي از تركيبات كلسيم است كه 70ـ60 درصد كلر دارد. محلول ساخته شده از H.T.H و تركيبات ديگر كلردار براي گندزدايي آب بكار مي‌رود.
ـ پركلرين Ca(OCL)2 به صورت پودر يا كريستال ريز در بسته هايي با وزن مشخص تهيه و توزيع مي‌گردد.
ـ گرد سفيد كلر CaOCL2 كه كلر قابل استفاده آن 39ـ5/33% است.
ـ محلول هيپوكلريت سديم Naocl كه داراي 5ـ3 و 16ـ10 درصد وزني كلر قابل استفاده است.
به هر حال علي رغم تركيبات جانبي كلر با مواد آلي آب و خطرات احتمالي آن براي سلامت هنوز كلر به عنوان يك ماده شيميايي گندزدا براي بهسازي آب آشاميدني مورد استفاده است.

در مورد میزان کلر زنی آب تصفیه شده نیز معمولا به ازاء هر متر مکعب آب تصفیه شده 5 گرم گلر باقیمانده تزریق میشود و یا به و یا به ازاء هر لیتر 5 میلیگرم پرکلرین تزریق میشود. منبع:کتاب Water Works Engineering by Qasim
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط suldoz »

سلام
اگه میشه راجع نحوه اماده سازی کلر مادر هم توضیح بدین
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
tst
جدید
جدید
پست: 28
تاریخ عضویت: یک شنبه 20 شهریور 1390, 10:05 pm
تشکر کرده: 46 دفعه
تشکر شده: 6 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط tst »

طرز تهیه كلر مادر جهت ضد عفونی كردن آب:
۱۵ گرم (سه قاشق صاف مرباخوری) پرکلرین۷۰% (هیپوکلریت سدیم) را به یك لیتر آباضافه كرده و برای ۲ دقیقه به هم بزنید. محلول پس از یک ساعت برای ضد عفونی کردنآب های مشکوک قابل استفاده است.
محلول کلر مادر را در بطری تیره رنگ، در جای خنک و دور از نور و دسترس اطفالنگهداری نمائید. این محلول به مدت یک ماه برای ضدعفونی آبهای مشکوک قابل استفادهاست.
نحوه استفاده از کلر مادر:
برای ضد عفونی آب های مشکوک، با قطره چكان ۳ یا ۴ قطره از محلول کلر مادر را به هرلیتر آب اضافه نموده، بهم زده و بعد از یک ساعت آن را مصرف نمائید. آب ضد عفونیشده به این روش مدت ۲۴ ساعت قابلیت استفاده دارد.
نمایه کاربر
leila25
جدید
جدید
پست: 99
تاریخ عضویت: دو شنبه 3 شهریور 1393, 8:21 pm
تشکر کرده: 4 دفعه
تشکر شده: 8 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط leila25 »

سلام خیلی ممنون از دوستان

فقط یه سوال میزان کلرخواهی آب رو چه جوری میشه اندازه گیری کرد؟؟پرکلرین چند درصد باید به آب تزریق شه تا میزان کلر باقیمانده مطلوب گردد؟

اخه ما تو یه شهرک صنعتی دستگاه هیپوکلریناتور هرچه قدر کلر تزریق میکنه کلر باقیمانده نداره تو آب!!!دلیلش چی میتونه باشه ؟میگم شاید میزان کلرخواهی ابش بالاس!!
اقای نادرلو میشه پاراگراف اخر توضیحاتتونو بیشتر توضیح بدین؟
ممنون متشکر
vafa
جدید
جدید
پست: 13
تاریخ عضویت: چهار شنبه 30 تیر 1389, 12:00 am
تشکر کرده: 5 دفعه
تشکر شده: 6 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط vafa »

با سلام
با توجه به اطلاعاتی که دادین نمیشه بطور قطعی اظهارنظر کرد اما میزان مواد آلی آب، حضور اهن و منگنز با غلظت بالا، نوع شبکه ای که در آن آب جریان دارد و نوع کلر مورد استفاده و درصد خلوص آن و ..... بر میزان کلرخواهی آب تاثیر دارد.
نمایه کاربر
koshnam
جدید
جدید
پست: 27
تاریخ عضویت: پنج شنبه 3 فروردین 1391, 8:38 am
تشکر کرده: 41 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط koshnam »

با سلام در مورد کلرزنی پساب تصفیه شده فاضلاب و استفاده از هیپوکلرید سدیم و نحوه کنترل آزمایشگاهی اون و اینکه باید کلر باقیمانده 0.3 تا 0.5 میلی گرم برلیتر باشه ممنون میشم توضیحاتی رو بدین (میزان دبی خروجی 220 لیتر در ثانیه)
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3177
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط naderloo »

leila25 نوشته شده:سلام خیلی ممنون از دوستان
فقط یه سوال میزان کلرخواهی آب رو چه جوری میشه اندازه گیری کرد؟؟پرکلرین چند درصد باید به آب تزریق شه تا میزان کلر باقیمانده مطلوب گردد؟
اخه ما تو یه شهرک صنعتی دستگاه هیپوکلریناتور هرچه قدر کلر تزریق میکنه کلر باقیمانده نداره تو آب!!!دلیلش چی میتونه باشه ؟میگم شاید میزان کلرخواهی ابش بالاس!!
اقای نادرلو میشه پاراگراف اخر توضیحاتتونو بیشتر توضیح بدین؟ممنون متشکر

دوست عزیز برای محاسبه ماکزیمم کلر مورد نیاز همانطور که عرض کردم به ازاء هر متر مکعب آب تصفیه شده 5 گرم پرکلرین باید تزریق شود و یا به ازاء هر لیتر 5 میلیگرم پرکلرین تزریق میشود. منبع:کتاب Water Works Engineering by Qasim
حال اگر بخواهیم میزار پرکلرین مورد نیاز را برآورد کنیم باید با توجه با اينكه كلر مورد مصرف در بازار داراي درصد خلوص 70% مي باشد و همچنین فرض 5% تلفات کلر فعال به همراه لجن، كل كلر مصرفي باید در درصد خلوص پرکلرین ضرب شود
مثلا اگر بخواهیم یک هزار متر مکعب آب را در روز کلر زنی کنیم نیاز به 5000 گرم پرکلرین داریم که با در نظر گرفتن درصد خلوص و تلفات 5/0.75 نیاز به تزریق 6667 گرم پرکلرین 70 درصد به هزار متر مکعب آب خواهیم داشت. حال برای تزریق به آب توسط هیپوکلریناتور باید از محلول پرکلرین استفاده کنیم که خیلی ساده تهیه میشود اگر بخواهیم محلول یک درصد پرکلرین تهیه نماییم به عبارتی داریم 666.7 لیتر محلول یک در صد خواهیم داشت یعنی 6667 گرم پرکلرین را باید در 666.7 لیتر آب حل کنیم و به آب تزریق کنیم البته این نیاز روزانه هست اگر بخواهیم با پمپ تزریق کنیم معمولا برحست ساعت بیان میشود یعنی 27.8 لیتر محلول پرکلرین در ساعت باید تزریق شود و پمپی نیاز داریم که 27.8 لیتر محلول در ساعت تزریق کنید
توضیح آزمایش کلر خواهی آب:
ابتدا آزمایش کلر خواهی آب براي مورد استفاده انجام شود، بدین صورت که سه قطره از محلول کلر مادر به ازاء هر لیتر آب اضافه نموده و پس از نیم ساعت زمان تماس در صورت وجود مقدار کافی کلر آزاد باقیمانده (سنجش بوسیله کیت کلرسنج یا سنجش بو و مزه کلر) آن آب قابل مصرف است، در غیر اینصورت یک قطره دیگر از محلول کلر مادر به آب اضافه نموده و کلرسنجی شود.این عمل تا زمانیکه وجود کلر آزاد باقیمانده در آب به حد لازم نرسیده ، تکرار می شود. پس از آزمایش کلرخواهی آب مورد مصرف خانوار به آنان توصیه شود به ازاء هر لیتر آب به تعداد قطراتی که تعیین شده است از محلول کلر مادر اضافه نموده و پس از نیم ساعت زمان تماس آب را مصرف نمایند. این آب تا 24 ساعت قابل مصرف است در صورت شفاف نبودن آب ابتدا آنرا صاف نموده سپس کلرزنی نماییم. آموزش خانوارها با استفاده از کلر مادر در روستاها توسط بهورزها انجام می شود.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3177
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: میزان کلرخواهی مخزن اب

پست توسط naderloo »

koshnam نوشته شده:با سلام در مورد کلرزنی پساب تصفیه شده فاضلاب و استفاده از هیپوکلرید سدیم و نحوه کنترل آزمایشگاهی اون و اینکه باید کلر باقیمانده 0.3 تا 0.5 میلی گرم برلیتر باشه ممنون میشم توضیحاتی رو بدین (میزان دبی خروجی 220 لیتر در ثانیه)

دوست عزیز برای محاسبه ماکزیمم کلر مورد نیاز همانطور که عرض کردم به ازاء هر متر مکعب آب تصفیه شده 5 گرم پرکلرین باید تزریق شود و یا به ازاء هر لیتر 5 میلیگرم پرکلرین تزریق میشود. منبع:کتاب Water Works Engineering by Qasim
مسلما در مورد پساب فاضلاب این مقدار تا بیشتر از 30 گرم در متر مکعب افزایش می یابد به طور کلی میزان کلر مورد نیاز عبارتست از:

کلر باقیمانده – کلر مصرفی اضافه شده به آب یا فاضلاب= کلر مورد نیاز
میزان کلر فعال هیپوکلرید سدیم نیز درحدود ده درصد است یعنی هر صد لیتر آب ژاول ده گرم کلر فعال دارد حال میتوانید با در نظر گرفتن دبی میزان هیپوکلرید سدیم مورد نیاز را برآورد کنید
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “کارشناسی ارشد”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان