مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

در این انجمن به کارشناسی ارشد در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

BOD موجود در فاضلاب شهری از نوع : ارشد ۷۵

محلول و عیر محلول است .

Biochemical oxygen demand =B.O.D


نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

در تصفیه بیولوژیکی (فرایند لجن فعال ).......کدام گزینه صحیح است ؟
1. مواد آلی معلق کاملاً تثبیت می شود
2. مواد آلی قابل ته نشینی تثبیت می شود
3. مواد آلی محلول به توده زیستی (مواد معلق بیولوژیکی )تبدیل می شود
4. پاتوژن فاضلاب بکلی حذف خواهند شد

گزینه ۳
تصفیه بیولوژیکی در درجه اول برای جداسازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی (به صورت محلول یا کلوئیدی )در فاضلاب بکار می برند .این مواد عمدتاً به گازهایی تبدیل می شوند که می توانند وارد هواشده و یا به بافت های سلولی بیولوژیکی داخل شوند.این سلول ها را می توان با ته نشینی از محلول جدا کرد. از تصفیه بیولوژیکی برای جداسازی نوترینت ها از فاضلاب نیز استفاده می کنند.

لجن فعال باعث شکسته شدن مواد آلی و تبدیل آن ها به مواد ساده تر می گردد و سپس مورد استفاده باکتریها قرار می گیرد.
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

اهداف اصلی تصفیه متداول فاضلاب شهری عبارتند از :

- حذف مواد معلق
- حذف مواد آلی
- حذف پاتوژنها
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

هدف از تصفيه فاضلاب چیست ؟
جواب :
الف) مهار بيماري‌هاي واگير ناشي از آلودگي‌هاي فاضلاب (حذف عوامل بیماریزا) و تامين بهداشت عمومي
ب) حفظ منابع آب
ج) حفاظت محيط زيست بویژه آبهای پذیرنده
اهداف ويژه تصفیه فاضلاب نیز شامل:
الف) تثبيت مواد آلي.
ب) توليد پساب قابل تخليه در محيط و محافظت از محيط زيست.
ج) استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضلاب.
نمایه کاربر
farshid
مدیر بخش
مدیر بخش
پست: 777
تاریخ عضویت: چهار شنبه 2 تیر 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 363 دفعه
تشکر شده: 1375 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط farshid »

میزان بارگذاری در سیستم RBC بر اساس کدام پارامتر بیان میشود؟

الف) BODکل بر روز بر مترمکعب

ب) BOD محلول بر روز بر مترمربع

ج) COD کل بر روز بر مترمکعب

د) COD محلول بر روز بر مترمربع
F.ghanbari8@gmail.com

Advanced Oxidation Processes
Electrochemical remediation
Risk assessment
Ethics in publication

نمایه کاربر
mmina
جدید
جدید
پست: 11
تاریخ عضویت: سه شنبه 10 دی 1392, 10:50 pm
تشکر کرده: 446 دفعه
تشکر شده: 19 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط mmina »

مشخصه فرایند هضم در هاضم های یک مرحله ای با سرعت بالا جریان غلیظ ورودی به آن است
نمایه کاربر
mmina
جدید
جدید
پست: 11
تاریخ عضویت: سه شنبه 10 دی 1392, 10:50 pm
تشکر کرده: 446 دفعه
تشکر شده: 19 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط mmina »

برای تعیین میزان تثبیت لجن میزان یا درصد کاهش جامدات فرار لجن باید اندازه گیری شود
نمایه کاربر
farshid
مدیر بخش
مدیر بخش
پست: 777
تاریخ عضویت: چهار شنبه 2 تیر 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 363 دفعه
تشکر شده: 1375 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط farshid »

کدامیک جز مزایای فرایندهای بی هوازی نسبت به هوازی نمی باشند؟

الف) تولید لجن کمتر

ب) حذف ازت و فسفر بیشتر

ج) حجم راکتور کمتر

د) تولید انرژی
F.ghanbari8@gmail.com

Advanced Oxidation Processes
Electrochemical remediation
Risk assessment
Ethics in publication

نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

حضور مولیبیدان و سلنیوم باعث تشدید فرایند دنیتریفیکاسیون می شود
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

الگوهاي جمع آوري فاضلاب


JUSTIFY DIR=RTL]الگوهاي سيستم جمع آوري فاضلاب و سيلاب براساس وضعيت خطوط نسبت به تصفيه خانه به عواملي از جمله سطح، شكل منطقه، پستي و بلندي و عوارض طبيعي منطقه، نوع سيستم جمع آوري، روش تصفيه و دفع و نيز تصفيه خانه بستگي دارد كه الگوهاي جمع آوري فاضلاب به شرح زير مي باشد:/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]1- الگوي شعاعي (Radial Pattern)/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]در مناطقي كه به صورت صاف و مسطح بوده و شيب كمي از مركز به اطراف دارند و نيز زمين كافي براي دفع يا استفاده مجدد پساب (به عنوان مثال در كشاورزي) وجود داشته باشد، از اين الگو استفاده مي شود،‌در اين الگو لوله ها بصورت شعاعي از مركز شهر به اطراف كار گذاشته مي شوند. قطر لوله ها كوچك بوده اما نياز به چند تصفيه خانه مي باشد./JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]2- الگوي عمودي (Perpendicular Pattern)/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]در اين الگو لوله هاي فاضلاب سرد طوري كار گذاشته شده اند كه لوله اصلي تا محل رودخانه طبيعي كمترين فاصله را داشته باشد. اين الگو بيشتر براي سيستم هاي مجزاي شبكه فاضلاب و يا سيستم هايي كه بخشي از آن مجزا باشد، (شبكه مختلط) مناسب است. زيرا در اين حالت سيلاب به راحتي به رودخانه تخليه مي شود. اين الگو به دليل نياز به تصفيه خانه هاي متعدد و نيز حجم زياد فاضلاب در شبكه مشترك براي اين سيستم فاضلابرو مطلوب نمي باشد./JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]3-الگوي تقاطعي (Interceptor Pattern)/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]اين الگوي تقاطعي، اصلاح شده الگوي عمودي است. و يك خط كمربندي كه در پايين ترين رقوم ارتفاعي سطح شبكه قراردارد. جريان فاضلاب را از تمامي خطوط گرفته و به تصفيه خانه هدايت مي كند. اين الگو براي شبكه مجزا و مشترك قابل استفاده است./JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]4-الگوي بادبزني (Fan Pattern)/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]در اين الگو تمام خطوط فاضلاب سرد از كل منطقه به محل تصفيه خانه هدايت مي شود. امتياز اين الگو نياز به يك تصفيه خانه است. در اين الگو قطر لوله ها در طول مسير به تدريج افزايش يافته كه منجر به افزايش هزينه هاي احداث شبكه مي شود. از محدوديتهاي ديگر اين روش،‌افزايش بار وارده به تصفيه خانه است./JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]5- الگوي ناحيه اي يا منطقه اي (Zon Pattern)/JUSTIFY DIR]
JUSTIFY DIR=RTL]در مناطقي كه بين بالاترين و پايين ترين نقطه، اختلاف ارتفاع و در نتيجه شيب زياد باشد (مثل اجتماعات واقع در يك تپه شيب دار) كل منطقه به چند بخش از نظر شيب تقسيم شده و فاضلاب هر قسمت به صورت جداگانه جمع آوري و به يك تصفيه خانه هدايت مي شود. مهمترين عيب اين سيستم طول زياد خطوط جمع آوري فاضلاب است./JUSTIFY DIR]
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

ویژگی های فرایند های تصفیه فاضلاب:
لجن فعال اختلاط کامل:CMAS
بار الی وارده بر حوضچه هوادهی ،غلظت mlssواکسیژن مورد نیاز در حوضچه یکنواخت هستند
معایب:مستعد حجیم شدن رشته ای لجن
مزیت:کاهش بار شوک
F/Mپایین=تقویت باکتری های رشته ای = حجیم شدن لجن
ظرفیت بالای رقیق سازی برای شوک های بار مواد سمی

لجن فعال برگشتی از چند نقطه واردمی شود
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

جریان پیستونی متداول:
از3تا5کانال داخل حوضچه هوادهی استفاده می شود
محتویات درون تانک ازطریق هوادهی دیفیوزری یا مکانیکی مخلوط می شوند
در طی دوره هوادهی ،جذب سطحی،فلوکولاسیون واکسیداسیون مواد الی اتفاق می افتد
جامدات لجن فعال در یک تانک ته نشینی ثانویه جدا سازی می شوند
فاضلاب حاصل ازته نشین اولیه ولجن فعال برگشتی در ابتدای جریان ورودی به تانک هوادهی واردمی شوند
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

هوادهی پربار:
غلظت MLSSبالا
بارگذاری حجمی BODبالا
زمان ماند هیدرولیکی پایین = کمترین مقداردر بین فرایند ها(0.5-2روز)
F/Mبالا = نسبت لجن برگشتی بالا = 1/5-2
کیفیت پساب پایین
کمترین MLSS
زمان ماند سلولی طولانی
عدم نیتریفیکاسیون
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

تغذیه مرحله ای:
نوع اصلاح شده جریان پیستونی متداول
انعطاف پذیری در بهره برداری
غلظتMLSSدر ورودی اول بیشتر در مراحل بعدی کمتر
STPبالا
کیفیت بالای پساب
قابلیت کنترل بارشوک ها ومواد سمی
کاهش تقاضای پیک اکسیژن
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

تثبیت تماسی:
غلظت mlssدر ناحیه تماس کم
حذف BODدر ناحیه تماس به سرعت انجام می شود
نیازبه هوای کم = تقریبا 50درصد کمتر از فرایند جریان پیستونی متعارف
بالاترین mlss
کمترین زمان ماند در حوضچه تماس فرایند تثبیت تماسی است
لجن فعال تثبیت یافته با فاضلاب ورودی در یک تانک تماس مخلوط می شود
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “کارشناسی ارشد”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: Bing [Bot] و 2 مهمان