مدیران بخش

مدیران بخش های مختلف تالار گفتمان اين يك گروه باز است، اعضا ميتوانند درخواست عضويت دهند.

مدیر بخش
مدیر بخش

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
جدیدmajdabadi 53 چهار شنبه 26 خرداد 1389, 12:00 am
مدیر بخشfarshid 777   چهار شنبه 2 تیر 1389, 12:00 am
جدیدmhimokhtari 7   دو شنبه 28 شهریور 1390, 12:45 pm
مدیر بخشzazoli49 0   سه شنبه 12 دی 1391, 10:48 pm