مدیران انجمن

اين يك گروه ويژه است، گروههاي ويژه توسط مدیر کل سایت، مديريت ميشوند.

مدیر بخش
مدیر بخش

اعضای گروه پست تاریخ عضویت
مدیر بخشghalenoy 0   01 ژانویه 2013 22:15
مدیر بخشr.nikpayam 4   01 ژانویه 2013 22:15
مدیر بخشsaeed12345n 2   01 ژانویه 2013 23:19
مدیر بخشvasigi 1   05 آگوست 2014 01:36