• به انجمن خوش آمدید!
آیا می دانید ؟

خوش آمدید، دوست گرامی اگر اولین بار است وارد انجمن شده اید لطفا ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت عضو شوید در غیر اینصورت وارد شوید.
قوانين انجمن


لطفا براي مشاهده قوانين انجمن اينجارا کليک کنيدارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 2 پست ] 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 20 مهر ماه 1393 11:53 
آفلاين
نماد کاربر
حرفه ای
حرفه ای
تا رتبه بعدی: 44.3%
پست ها : 533
امتياز: 3145
عضویت: 16 مرداد ماه 1393 12:15
تشکر کرده: 8 بار
تشکر شده: 37 بار
آخرین بازدید: 2 آبان ماه 1398 21:14
MM

1.             آب رسانی شهری / مهندس منزوی

2.             آزمایشهای میکروبی آب و پساب / دکتر امتیازی

3.             آلودگی محیط زیست ( آب , خاک , هوا ) / عرفان منش

4.             آلودگی محیط زیست ( آب , خاک , هوا ) /  مینو دبیری

5.             آلودگی هوا / دکتر غیاث الدین

6.             آموزش اصطلاحات پزشکی ؟/ دکتر جانقربانی

7.             اصول بهداشت فردی / حلم سرشت

8.             اصول تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی / حسینیان

9.             اثرات بهداشتی آفت کشهای مورد استفاده در کشاورزی /  خلیل الله معینیان

10.         بهداشت عمومی /  دکتر شجاعی

11.         بهداشت محیط ( ج 2 : نگهداری ) / سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

12.         بهداشت و مسمومیت  مواد غذایی / دکتر شهامت

13.         اصول خدمات بهداشتی ( بهداشت 1 ) / آذرکشسب

14.         اصول مدیریت مواد زائد و جامد  ( مراکز درمانی و آزمایشگاهی پزشکی ) / بقایی

15.         اصول ومبانی بهداشت محیط / حلم سرشت

16.         اصول ومبانی بهداشت محیط /  شریعت پناهی

17.         اقتصاد بهداشت / دکتر آصف زاده

18.         بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده های ( محیطی و صنعتی ) / امیر بیگی

19.         بهسازی شهری با روشهای ارزان / صراف پور

20.         پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1و2 ) / انتشارات فرهنگ

21.         پرسش های چهار گزینه ای  زبان تخصصی پزشکی ( 1 و2 و 3)  / موسسه دیبا گران تهران

22.         پرسش های چهار گزینه ای  شیمی محیط زیست / موسسه دیبا گران تهران

23.         پرسش های چهار گزینه ای  میکروبیولوژی محیط زیست  ( ج 1و2 ) /  مو سسه دیبا گران تهران

24.         پرسش های چهار گزینه ای  مکانیک سیالات / موسسه دیبا گران تهران

25.         پر سش های چهار گزینه ای تصفیه فاضلاب / موسسه دیباگران تهران

26.         پر سش های چهار گزینه ای تصفیه خانه آب / موسسه دیباگران تهران

27.         پر سش های چهار گزینه ای فیزیو لوژی  / موسسه دیباگران تهران

28.         پر سش های چهار گزینه ای کلیات خدمات بهداشتی ( بهداشت محیط ) / موسسه دیباگران تهران

29.         پر سش های چهار گزینه ای  تصفیه آب / موسسه دیباگران تهران

30.         پر سش های چهار گزینه ای  مهندسی فاضلاب / موسسه دیباگران تهران

31.         پر سش های چهار گزینه ای  آلودگی هوا / موسسه دیباگران تهران

32.         پر سش های چهار گزینه ای  میکروب شناسی / موسسه دیباگران تهران

33.         پر سش های چهار گزینه ای  فیزیک / موسسه دیباگران تهران

34.         پر سش های چهار گزینه ای  شیمی / موسسه دیباگران تهران

35.         پر سش های چهار گزینه ای  ریاضی / موسسه دیباگران تهران

36.         پر سش های چهار گزینه ای  / موسسه دیباگران تهران

37.         پر سش های چهار گزینه ای  مواد زائد و جامد / موسسه دیباگران تهران

38.         پر سش های چهار گزینه ای  ادبیات  فارسی / موسسه دیباگران تهران

39.         پر سش های چهار گزینه ای  معارف اسلامی / موسسه دیباگران تهران

40.         پر سش های چهار گزینه ای  قارچ شناسی / موسسه دیباگران تهران

41.         پر سش های چهار گزینه ای  انگل شناسی / موسسه دیباگران تهران

42.         پر سش های چهار گزینه ای  اپیدمیولوژی / موسسه دیباگران تهران

43.         پر سش های چهار گزینه ای ریاضی کاربردی تصفیه خانه آب  / موسسه دیباگران تهران

44.         پر سش های چهار گزینه ای  ریاضی کاربردی تصفیه خانه فاضلاب  / موسسه دیباگران تهران

45.         پر سش های چهار گزینه ای  آمار حیاتی ( زیستی ) / موسسه دیباگران تهران

46.         پر سش های چهار گزینه ای  ادبیات  فارسی / موسسه دیباگران تهران

47.         پر سش های چهار گزینه ای  معارف اسلامی / موسسه دیباگران تهران

48.         پر سش های چهار گزینه ای  قارچ شناسی / موسسه دیباگران تهران

49.         پر سش های چهار گزینه ای  انگل شناسی / موسسه دیباگران تهران

50.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آب و آلودگی آن   ( 1 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

51.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  تصفیه فاضلاب ( 2 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

52.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مواد زائد و جامد ( 3 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

53.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آلودگی هوا ( 4 - کارشناسی ارشد  ) / خانیران

54.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کلیات به داشت محیط ( 5  - کارشناسی ارشد ) / خانیران

55.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  شیمی آلاینده ها ( 6 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

56.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکرو بیولوژی محیط ( 7 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

57.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی آب ( 8 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

58.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی فاضلاب ( 9  - کارشناسی ارشد ) / خانیران

59.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  زبان عمومی ( 10 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

60.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  ریاضیات آماری ( 11 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

61.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  هیدرو لیک , مکانیک سیالات ( 12 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

62.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط   ریاضایات عمومی ومهندسی ( 13 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

63.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  زبان عمومی و تخصصی دکتری (  - کارشناسی ارشد ) / خانیران

64.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  بهداشت آب (  1- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

65.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط هیدرولیک – پمپ و پمپاژ (  2- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

66.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  بهداشت هواُ (  3- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

67.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  دفع فاضلاب (  4- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

68.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مواد زائد و جامد (  5- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

69.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  شیمی آب و فاضلاب (  6- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

70.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکروبیولوژی آب و فاضلاب ( 7- کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

71.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کلیات خدمات بهداشتی 1 ( 8-  کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

72.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط   کلیات خدمات بهداشتی2 ( 9-  کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

73.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  ریاضی (   کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

74.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  فیزیک (   کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

75.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  فیزیولوژی (   کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

76.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی( کاردانی - کارشناسی )/ خانیران

77.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  اپید میو لوژی بیماریهای شایع در ایران(   کاردانی - کارشناسی )  خانیران

78.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کمک های اولیه و کلیات پزشکی (   کاردانی - کارشناسی )/ خانیران

79.         پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکرو شناسی عمومی (   کاردانی - کارشناسی ) / خانیران

80.         چگونه فاضلاب تصفیه می شود / مهندسین مشاور آب وفاضلاب اصفهان

81.         درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی ( ج : 1-4 ) / سماط

82.         درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی ( ج : 1-4 ) / ایلیا

83.         درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی ( خلاصه  درسنامه :  G & P ) / کتاب میر

84.         رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی / امینی فر

85.         زبان تخصصی برای دانشجویان بهداشت محیط  و محیط زیست /   سمت

86.         طراحی شبکه های آب   LOOP / حمید خانی

87.         طراحی شبکه های فاضلاب رو  SEWER / حمید خانی

88.         فاضلاب شهری  ( ج 1 : جمع آوری فاضلاب ) / منزوی

89.         فاضلاب شهری  ( ج 2 : تصفیه فاضلاب ) / منزوی

90.         فرهنگ تخصصی آب وفاضلاب / علایی

91.         مبانی عوامل ضد میکروبی ( کار برد آن در مهندسی محیط زیست ) / ارجمند / نخل

92.         مبانی محیط زیست / وهاب زاده

93.         مجموعه سوالات کار شناسی ارشد بهداشت محیط  ( 1364-1376 )

94.         مجموعه سوالات کار شناسی ارشد بهداشت محیط  ( سالیانه )

95.         مجموعه سوالات کاردانی به کار شناسی  بهداشت محیط

96.         وازه نامه بهداشت محیط / احرام پوش

97.          وازه گان بهداشت محیط / نخل

98.         مدیریت سیلاب / جعفری / روز نو

99.         مکانیک سیالات کاربردی / راجر کینسکی/ ترجمه : سربلوکی / جهاد دانشگاهی

100.      مهندسی فاضلاب ( متکاف ) / مرکز نشر دانشگاهی

101.      مهندسی فاضلاب ( متکاف )  /  مهندسین مشاور آب و فاضلاب اصفهان

102.      اکولوژی انسانی / شهرکی

103.      میکروبیولوژی فاضلاب ( بیتون) /  دکتر میر هندی,دکتر نیک آئین


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب hses تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 23 مهر ماه 1393 10:25 
آفلاين
نماد کاربر
ارشد
ارشد
تا رتبه بعدی: 25.3%
پست ها : 776
امتياز: 22825
عضویت: 1 تير ماه 1389 00:00
ساکن: تهران
تشکر کرده: 363 بار
تشکر شده: 1373 بار
آخرین بازدید: 14 مهر ماه 1397 00:13
MMMMM

واقعا اینا لیست تخصصی کتابهای بهداشت محیطه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
از 20 تا 80 که همش تسته؟؟


F.ghanbari8@gmail.com

Advanced Oxidation Processes
Electrochemical remediation
Risk assessment
Ethics in publication
بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب farshid تشکر کننده ها: 2
 

mahyar_m (12 خرداد ماه 1396 01:01), majid8890 (23 مهر ماه 1393 11:08)

نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 [ 2 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


 تاپیک های مشابه   پاسخ ها   بازديدها   نويسنده 
دانلود کتاب های فارسی تخصصی HSE
in دانلود کتب الکترونیکی
0 1725 توسط naderloo
19 مهر ماه 1393 02:40
دریافت لیست کتب خارجی نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
in دانلود کتب الکترونیکی
0 1608 توسط naderloo
18 ارديبهشت ماه 1393 15:32
کارشناسی ارشد بهداشت محیط بدون ماشین حساب!!!!!!!!!!!!!!!!
in دانلود کتب الکترونیکی
10 5948 توسط farhadchegini
20 ارديبهشت ماه 1394 15:20
چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمانقوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به:  
cron