روش هاي صرفه جویی در مصرف آب

در این انجمن به سیستم های زیست محیطی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

rdaenv
جدید
جدید
پست: 57
تاریخ عضویت: چهار شنبه 10 آذر 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: ابادان
تشکر کرده: 17 دفعه
تشکر شده: 25 دفعه
تماس:

روش هاي صرفه جویی در مصرف آب

پست توسط rdaenv »

COLOR=#NaNNaNNaN]
1_از کلیهقوانین و محدودیتهای حفاظت آب که ممکن است در محل زندگی شما اعمال شود، آگاه شویدو از آن تبعیت کنید.

COLOR=#NaNNaNNaN]2_از آب حفاظت کنید، چون زندگی مابه آن وابسته است. هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگری مسوول پرداخت آب بها است، آب راهدر ندهید./COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]
3_موقعمسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
4_هنگاماستحمام در فاصله بین شستن بدن و سرشویی، لزومی ندارد که شیرآب به طور پیوسته بازباشد./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
5_برای آبدادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گلها، از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
6_برای دوشگرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کمتر از 5 دقیقه برسانید، با این روشماهیانه حدود 4000 لیتر آب صرفه جویی خواهد شد./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
7_بهتر استبرای شستن سبزی ها ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید و سپس آب بکشید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
8_ازجریانآب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
9_فرزندانخود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه کنید. از خرید اسباب بازی ها و سرگرمیهایی که به یک جریان ثابت آب نیازدارند، خودداری نمایید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
10_هنگاماستفاده از دستشویی شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید چون جریان دایم آب موجبهدر روی آن می شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
11_اگر دوشحمام شما در طی کمتر از 20 ثانیه یک ظرف چهار لیتری را بتواند پر از آب کند درآنصورت حتماً آنرا با یک سر دوش کاهنده مصرف تعویض کنید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
12_براینظافت حیاط به جای مصرف آب بهتر است از جاروب استفاده شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
13_درباغچهخانه، درختان، بوته ها و چمن های بومی و مقاوم به خشکی که به آب کمتری نیازدارند وتحمل ماههای گرم تابستان را دارند، بکارید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
14_تمامشیلنگ ها، اتصالات و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
15_ضروریاست برای اطمینان از سلامت لوله ها و شیرهای آب؛ آنها مرتباً کنترل شوند. /COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
16_درمواقعجایگزینی یا افزودن گل و گیاه در باغچه خانه، گیاهی را انتخاب کنید که آب کمتریمصرف کند. به این طریق سالانه 2200 لیتر آب برای هر گیاه قابل صرفه جویی خواهدبود/COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
17_ازنصبسیستم های آب تزیینی (مثل فواره ها) اجتناب کنید. مگر اینکه آب در سیستم بازیافتشود. همچنین سیستم را درجایی نصب کنید که تلفات کمی در اثر تبخیر و باد داشتهباشیم./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
18_لولههای آب منزل خود را عایق بندی کنید. عایق کاری لوله های اب گرم، روشی است کههدررفتن آب را قبل از خروج آب گرم کاهش می دهد/COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
19_لولههای آب گرم را عایق بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم به شیرآب، لازم نباشد آنرا بیجهت بازبگذارید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
20_هرگزآبی را که می توان به مصارفی نظیر آبیاری و یا شستشو رسانید، فاضلاب حساب نکنید./COLOR]

COLOR=#NaNNaNNaN]21_ماشینهای لباس شویی معمولاً مقدار زیادی آب مصرف می کنند. بنابراین اگر از تعداد دفعاتکاربرد ماشین لباس شویی بکاهید، عملاً در مصرف اب صرفه جویی کرده اید./COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]
22_یک بطریپر از آب یا یک کیسه نایلونی پراز شن و کاملاً در بسته را در مخزن توالت فرنگی ویا فلاش تانک قرار دهید تا مصرف آب را در هربارکشیدن سیفون کاهش دهید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
23_آب خنک موردمصرف خود را همواره دریخچال نگهدارید تا مجبور نباشید شیر آب را برای مدتیبازبگذارید تا آب خنک شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
24_براینوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را مدت زیادی باز بگذارید، بهتراست ابتدا چند قطعهیخ در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب را بازکنید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
25_بهکودکان آموزش دهیم تا با بستن بموقع شیر، از هدر رفتن آب جلوگیری نمایند./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
26_می تواناز آبی که برای شستن سبزی ها و دست و صورت استفاده می شود، به وسیله لوله کشی وهدایت آن به سمت فلاش تانک، هدایت در توالت استفاده نمود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
27_نشتاحتمالی فلاش تانک توالت را با افزودن مواد رنگی به آب آن بیابید. اگر فلاش تانکدارای نشت باشد، ماده رنگی ظرف مدت 30 ثانیه از محل نشت پدیدار می شود. به محضاینکه آزمایش انجام شد، فلاش تانک را بکشید چون ممکن است ماده رنگی به مخزن آب آنآسیب برساند. فلاش تانکهایی که نشتی دارند آب را به داخل کاسه توالت هدر می دهند./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
28_به جایشستن اتومبیل با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می توان استفاده کرد/COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
29_درحالیکه کمبود آب در شهر احساس می شود، لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل مغازه و منزلنیست./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
30_هنگاماحداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
31_زمانیکه سرگرم آب دادن باغچه و گلهای منزل هستید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ در بهتراست ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها پاسخ دهید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
32_تا حدامکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود آبیاریکنید تا از تبخیرآب جلوگیری شود/COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
33_نصبکولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب کولرهای آبی، باعثصرفه جویی زیادی در مصرف آب می شود. /COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
34_زمانیکه به مسافرت می روید، ضروری است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید. تا از وقوعهرگونه حادثه پیشگیری شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
35_درمراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های صرفهجویی آن را آموزش دهیم./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
36_کارکردکنتور در زمانی که همه شیرهای آب بسته است، دلیل تلف آب از لوله های داخل ساختمانمی باشد که در نتیجه آن، مقدار زیادی آب به هدر رفته و هزینه گزاف آن را شماخواهید پرداخت./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
37_درمحلکار، کارکنان را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق نمایید. همچنین پیشنهاد کنید گرایشبه حفاظت از آب در فعالیت های عملی و دوره های آموزشی آنها گنجانده شود./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
38_گروههای فرهنگی، غیر دولتی را به ایجاد و ارتقای فرهنگ حفاظت از آب در میان کودکان وبزرگسالان تشویق کنید. /COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
39_هرگونهاتلاف قابل توجه آب، شکستگی لوله ها و هدر رفتن آب در هر نقطه را به مرکز ارتباطاتمردمی (تلفن 122) اطلاع دهید./COLOR]
COLOR=#NaNNaNNaN]
40_تعویضواشر شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب کار دشواری نیست./COLOR]
/COLOR]


نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3249
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: روش هاي صرفه جویی در مصرف آب

پست توسط naderloo »

ول تا هفتم تیرماه، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب؛ عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب سال ۹۵ اعلام شد
اول تا هفتم تیرماه هر سال، برای نزدیک به سه دهه، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گذاری شده است، با وجود اینکه این مناسبت در تقویم رسمی کشور درج نشده، اما به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی و رسانه‌ها جای خود را بازکرده است و هر ساله به این مناسبت فعالیتهای فرهنگی – آموزشی زیادی برای ارتقای آگاهیهای عمومی درباره آب و جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام میشود.
افزایش آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی برای مدیریت مصرف آب محورهایی هستند که رسانه‌های همگانی میتوانند پیرامون آنها اطلاع‌رسانی کنند و مردم را از مشکلاتی که در اثر مصرف بی رویه آب با آن دست به گریبان میشوند بیشتر آگاه کنند. در واقع مصرف‌کنندگان آب باید بدانند که تلاش امروز آنان برای رفاه بیشتر فرزندانشان و حفظ منابع آبی برای آیندگان است
هدر دادن منابع کنونی آب، به معنی محروم کردن نسلهای بعدی از این موهبت الهی است. از این رو دو شرکت مادرتخصصی مهندسی آبفای کشور، مدیریت منابع آب، شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکتهای آب منطقه‌ای در این هفته با انجام اقدامهای فرهنگی به فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصــرف آب پرداخته و برنامه‌های مثل هرسال در دست اجرا دارند که عناوین آن با توجه به شعار سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

سه‌شنبه اول تیر: آب، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
چهارشنبه دوم تیر: آب، رسانه، مدیریت مصرف (شرب، کشاورزی، صنعت)
پنجشنبه سوم تیر: آب،‌ مدیریت و چالش‌های منابع آب زیرزمینی
جمعه چهارم تیر: آب،‌ آموزه‌های دینی و ارتقای آگاهی‌های عمومی
شنبه پنجم تیر: آب، محیط زیست و سلامتی همگانی
یک‌شنبه ششم تیر: آب و خانواده (مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب)
دوشنبه هفتم تیر: آب،‌ قانون و حقوق شهروندی

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “سیستم های زیست محیطی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان